Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU

Téma: Románský sloh (3 záznamů)

Románské umění v Čechách se rozvíjelo od 10. století až do 40. let 13. století. Toto období je spojeno se vznikem především sakrálních staveb (kostely, rotundy, baziliky). Hlavním objednavatelem a stavitelem byla především církev. Vznikaly tak velké plochy zdí, které nabízely možnost malířské výzdoby. Nástěnné malby (nejčastěji fresky), z nichž se mnohé nezachovaly, byly v románských kostelech zcela běžné. Podobně jako plastiky také malby pokrývaly všechna volná místa. Respektovaly architekturu, aniž by se zabývaly perspektivou. Ve čtyřech barvách (červenohnědá, bílá, šedozelená a modrá) líčily výjevy z bible nebo ze života světců. Často se inspirovaly miniaturami v rukopisných knihách. Do tohoto období spadají počátky české knižní malby. Většina knih byla liturgická (bible, evangeliáře) a vznikala v klášterech.

Kodex Vyšehradský

Velkolepý, skvostně iluminovaný rukopis z románského období, jeden z nejvýznamnějších a nejcennějších středověkých českých manuskriptů. Byl zhotoven, případně dokončen, u příležitosti korunovace Vratislava II. prvním českým králem.

Kostel sv. Jakuba v Jakubu

Románský jednolodní tribunový kostel z 12. století nedaleko Kutné Hory. Je unikátní svou sochařskou výzdobou, nejrozsáhlejším dochovaným souborem románských plastik v České republice.

Rotunda sv. Kateřiny ve Znojmě

Románská rotunda z 11.–12. století, nacházející se v areálu přemyslovského hradu ve Znojmě. Díky svým unikátním nástěnným malbám patří k nejvýznamnějším středověkým památkám v České republice.

Zobrazeno 1 - 3 záznamů
z celkového počtu 3

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.