Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Kodex Vyšehradský

Kodex Vyšehradský

Velkolepý, skvostně iluminovaný rukopis z románského období, jeden z nejvýznamnějších a nejcennějších středověkých českých manuskriptů. Byl zhotoven, případně dokončen, u příležitosti korunovace Vratislava II. prvním českým králem.


ČTK/Kamaryt Michal.
Podrobné informace

Kodex vyšehradský, též Korunovační evangelistář, nese svůj název pravděpodobně podle místa, kde byl uchováván. Kodex vznikl přibližně v letech 1070–1086. Místo jeho vzniku však není přesně známo. Podle řezenské výtvarné tradice se předpokládá, že k tomu mohlo dojít v bavorské klášterní škole. Dárcem kodexu mohl být domácí benediktinský klášter, který objednal zhotovení evangelistáře v Bavorsku. Pravděpodobně se jednalo buď o klášter Stětí sv. Jana Křtitele na Ostrově u Davle, nebo o Břevnovský klášter, oba totiž byly po korunovaci Vratislava II. v roce 1085 štědře obdarovány. Kodex byl dlouhou dobu uchováván v Knihovně pražské metropolitní kapituly sv. Víta, v 17. století byl pak před kalvinisty ukrýván v Dlouhé Vsi a o století později předán knihovně pražského Arcibiskupského semináře. Od poloviny 18. století se kodex nacházel v Klementinu. Během druhé světové války byl dočasně převezen na Karlštejn. Dnes je součástí fondu Národní knihovny v Praze. Od roku 2005 je Kodex vyšehradský národní kulturní památkou. Veřejnosti bývá zpřístupňován v prostorách Klementina, stalo se tak například v roce 2015 a 2018. Národní knihovna v roce 2012 objednala výrobu 199 věrných uměleckých faksimilií kodexu, přičemž cena jednoho z nich byla stanovena na 169 000 Kč. Hodnota originálu je nevyčíslitelná, pouze rámcově se někdy odhaduje na jednu miliardu korun.

Kodex vyšehradský tvoří 108 pergamenových listů, které jsou zhotoveny z 55 telecích kůží. Je 41,5 cm vysoký a 34 cm široký. Na 26 stranách se nachází iluminace s biblickými výjevy a církevními motivy. Rukopis vyniká náročnou figurální výzdobou. Na práci se podíleli pravděpodobně tři malíři, kteří vycházeli ze širokého repertoáru vzorů a jejichž volba námětů je rovněž unikátní.

 

 

 

Použité zdroje
HOROVÁ, Anděla, ed. Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Vyd. 1. Praha: Academia, 1995- . sv. ISBN 80-200-0536-6.
Královský Vyšehrad: sborník příspěvků k 900. výročí úmrtí prvního českého krále Vratislava II. (1061-1092). 1. vyd. Praha: Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, 1992. 256 s. ISBN 80-900010-9-2.
KUBKOVÁ, Jana, ed. et al. Život v archeologii středověku: [sborník příspěvků] = Das Leben in der Archäologie des Mittelalters = Life in the archaeology of the middle ages = La vie vue par l'archéologie médiévale. Praha: Peres, 1997. 680 s. ISBN 80-902465-0-8.
MERHAUTOVÁ, Anežka a SPUNAR, Pavel. Kodex vyšehradský: korunovační evangelistář prvního českého krále. Vyd. 1. Praha: Academia, 2006. 218 s., [40] s. barev. obr. příl. ISBN 80-200-1354-7.
MOTLOVÁ, Milada. Praha známá i neznámá: památky, události, zajímavosti, pověsti, osobnosti, přehledy. Vyd. 2. V Praze: Knižní klub, 2008. 95 s. ISBN 978-80-242-2242-4.
SPURNÝ, J. Kodex vyšehradský... [S.l.: s.n.], 1947. 1 sv.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.