Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU

Téma: Středověk (9 záznamů)

Kodex Vyšehradský

Velkolepý, skvostně iluminovaný rukopis z románského období, jeden z nejvýznamnějších a nejcennějších středověkých českých manuskriptů. Byl zhotoven, případně dokončen, u příležitosti korunovace Vratislava II. prvním českým králem.

Kostel sv. Jakuba v Jakubu

Románský jednolodní tribunový kostel z 12. století nedaleko Kutné Hory. Je unikátní svou sochařskou výzdobou, nejrozsáhlejším dochovaným souborem románských plastik v České republice.

Mistr Litoměřického oltáře

Nejvýznamnější pozdně gotický český malíř, jehož tvorba byla zřejmě přímo ovlivněna italskou renesancí spolu s domácí výtvarnou tradicí.

Mistr Michelské madony

Významný a ve své době zřejmě vlivný gotický řezbář působící pravděpodobně na Moravě. Položil základy českého sochařství a zaujal výrazné místo v rámci středoevropské plastiky.

Mistr Theodorik

Dvorní malíř Karla IV. a první představený pražského malířského bratrstva, známý především jako autor cyklu deskových obrazů v kapli sv. Kříže na Karlštejně.

Mistr Třeboňského oltáře

Nejvýznamnější český gotický malíř, ve své tvorbě propojil české umění s výtvarnými tendencemi panujícími v umění italském a francouzském. Byl představitelem tzv. dvorského krásného slohu populárního v Evropě na přelomu 14. a 15. století.

Mistr Vyšebrodského oltáře

První významný malíř vrcholné gotiky a jeden z nejdůležitějších představitelů klasické gotiky v evropském měřítku, působil zřejmě na dvoře Karla IV.

Nástěnné malby (hrad Karlštejn)

Významný evropský soubor středověkých nástěnných maleb, které vynikají svým rozsahem a vysokou kvalitou.

Rotunda sv. Kateřiny ve Znojmě

Románská rotunda z 11.–12. století, nacházející se v areálu přemyslovského hradu ve Znojmě. Díky svým unikátním nástěnným malbám patří k nejvýznamnějším středověkým památkám v České republice.

Zobrazeno 1 - 9 záznamů
z celkového počtu 9

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.