Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Mistr Theodorik

Mistr Theodorik

Dvorní malíř Karla IV. a první představený pražského malířského bratrstva, známý především jako autor cyklu deskových obrazů v kapli sv. Kříže na Karlštejně.


Sv. Lukáš Evangelista, Národní galerie v Praze – Autor: NoJin, licence CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mistr_Theodorik,_Sv._Luk%C3%A1%C5%A1_Evangelista,_N%C3%A1rodn%C3%AD_galerie_v_Praze.jpg
Podrobné informace

*asi 1328 místo narození není jisté – asi 1381 Praha

 

Mistr Theodorik (také Magister Theodoricus, Theodoricus pictor, Dittrich, Jetřich či Dětřich Pražský) byl neznámého původu, nejčastěji se usuzuje na jeho příchod ze severní Itálie nebo z Porýní, ale též z Byzance. Jeho předkem možná mohl být  sochař Magister Theodoricus de Alemania, který působil na dvoře Karla II. z Anjou v Neapoli. Kolem roku 1359 se Mistr Theodorik usadil v Praze na Hradčanech a zahájil svou práci na dvoře císaře Karla IV., kde navázal na dílo Mistra Lucemburského rodokmene. Císař později uvádí Mistra Theodorika jako svého dvorního malíře (pictor noster et familiaris).

Mistr Theodorik obohatil české gotické umění o italské a franko-vlámské podněty a stal se vůdčí osobností české malířské školy své doby. Díky práci se světlem a stínem překonal gotický lineární sloh. Pro jeho díla je příznačné využití jasných barev a výrazných objemů i ploch. Tento Theodorikův osobní „měkký sloh“ nalezl v českém prostředí jen omezený ohlas.  

Jeho nejvýznamnějším dílem je výzdoba hradní kaple sv. Kříže na Karlštejně. Práci realizoval během pouhých dvou let a jako odměnu dostal od císaře Karla IV. statek Mořina (u Karlštejna), který byl osvobozen od daní a poplatků. V kapli sv. Kříže namaloval se spolupracovníky 129 desek s polopostavami světců. Jedná se o alegorii Nebeského Jeruzaléma, zachovanou do dnešní doby. Alegorické Nebeské vojsko Kristovo představovali mučedníci, biskupové, panovníci, panny a řeholníci, kteří měli chránit ostatky svatých a korunovační klenoty Svaté říše římské. Část méně důležitých obrazů namalovali dílenští spolupracovníci.

Použité zdroje
HOROVÁ, Anděla, ed. Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Vyd. 1. Praha: Academia, 1995- . sv. ISBN 80-200-0536-6.
ROYT, Jan. Kaple svatého Kříže = The Chapel of the Holy Cross. [Karlštejn]: Národní památkový ústav - státní hrad Karlštejn, 2016. 158 stran. ISBN 978-80-7480-063-4.
BLOCHOVÁ, Hana a FAJT, Jiří, ed. Magister Theodoricus: dvorní malíř císaře Karla IV.: umělecká výzdoba posvátných prostor hradu Karlštejna. Praha: Národní galerie, 1997. 621 s. ISBN 80-7035-142-X.
KUPKA, Jiří Svetozar. Záhadný mistr Theodorik. 1. vyd. Praha: Šulc - Švarc, 2007. 229 s. ISBN 978-80-7244-214-0.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.