Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Kostel sv. Petra a Pavla v Kralovicích

Kostel sv. Petra a Pavla v Kralovicích

Renesanční kostel v Kralovicích v Plzeňském kraji. Díky využití neobvyklých stavebních materiálů a architektonických řešení patří k nejlepším ukázkám renesanční sakrální architektury v českých zemích.

 


Hlavní průčelí kostela sv. Petra a Pavla. Autor: Josef Mirovský.
Podrobné informace

Kostel sv. Petra a Pavla byl postaven na místě staršího románského kostela z druhé poloviny 13. století. Nevelkou gotickou stavbu nechal mezi lety 1575 a 1581 zcela přebudovat v renesančním stylu majitel panství Florián Gryspek, významný vzdělanec a kulturní mecenáš. Ačkoliv byl katolíkem, kostel přenechal místním protestantům. Ti jej spravovali až do porážky českého stavovského povstání v roce 1620, kdy jim byl zkonfiskován a předán jako farní do podřízenosti kláštera v Plasech. Místní katolické komunitě slouží dodnes.

Dnešní kostel je jednolodní stavbou s polygonálním presbytářem, věží a čtvercovou kaplí na jižní straně. Vnější plášť chrámové lodi z červených režných (neomítnutých) cihel vytváří neobvyklý kontrast se zbylými částmi kostela, jejichž výzdobu tvoří sgrafito na bílé omítce. Vstupní západní průčelí je plasticky členěno vysokými pilastry a mělkými výklenky v cihelném zdivu. Na hlavní římsu navazuje bohatě členěný mohutný štít, jehož vrcholky zdobí vázovité útvary, tzv. čučky. Boční stěny jsou prolomeny slepými arkádami a gotizujícími lomenými okny. Interiér kostela je zaklenut téměř plochou valenou klenbou se štukovými žebry, jejichž uspořádání napodobuje v renesanci oblíbené kazetové stropy.

Součástí kostela je i rodová kaple Gryspeků, v níž se nachází mimořádně umělecky propracovaný renesanční epitaf Floriána Gryspeka z roku 1593. V podzemní kryptě pod kaplí je ve skleněných rakvích uloženo 18 mumifikovaných těl členů rodu, pohřbených zde v 16. a 17. století. Tzv. „kralovické mumie“ jsou díky své zachovalosti již od 19. století vyhledávaným cílem turistů.

 

Použité zdroje
Bučková, I. Kostel sv. Petra a Pavla v Kralovicích. Kralovice: Občanské sdružení Gryspek, 2010.
Muchka, I.P. 10 století architektury: architektura renesanční. Praha: Správa Pražského hradu, DADA, 2001.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.