Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Literární skupina

Literární skupina

Sdružení mladých, převážně moravských spisovatelů z 20. let 20. století. Jejich tvorba má blízko k expresionismu, který vnímali jako jednu ze složek „revoluční vlny životní a umělecké, jenž hýbe dnes světem“.


Autor: Neznámý author – F. S. Frabša: Čeští spisovatelé dnešní doby, Praha, Lidová tribuna, Rosendorf, 1923, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6103408
Podrobné informace

1921–1929

Převážně brněnská Literární skupina byla založena 2. 2. 1921 a na prvním oficiálním vystoupení 27. 2. 1921 v Brně se přihlásila k humanistickému socialismu. Řadili se k ní básníci Josef Chaloupka, prozaik Čestmír Jeřábek, dramatik Lev Blatný, který byl také jejím prvním předsedou, či kritik František Götz. Mezi členy patřili dočasně též mezi lety 1921–1922 básník Jiří Wolker a literární kritik Antonín Matěj Píša. Později se ke skupině na krátký čas přidali básníci Konstantin Biebl, Svatopluk Kadlec, Zdeněk Kalista, František Kropáč a Arnošt Ráž. Roku 1923 vyšel reprezentační Sborník Literární skupiny. V letech 1921–1929 Literární skupina vydávala časopis Host, do kterého po určitou dobu přispívali i někteří členové Devětsilu. V programových článcích, které formuloval převážně kritik František Götz, kladla důraz na mravní přerod, „revoluci lidských srdcí“, na bratrství, lidskost a soucit, nikoliv na násilný revoluční převrat. Tyto názory se promítly také do prvního manifestu, otištěného v 2. čísle 1. ročníku časopisu Host pod názvem Naše naděje, víra a práce. Někteří členové, jako např. Píša, Biebl a Wolker, ze skupiny kvůli nesouhlasu s manifestem vystoupili. Avantgardní revue Host byla hlavním spojovníkem skupiny a s jejím zánikem přestalo sdružení existovat.

Použité zdroje
LEHÁR, Jan et al. Česká literatura od počátků k dnešku. 2., dopl. vyd. [i.e. 3. vyd.]. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008. 1082 s. Česká historie; sv. 4. ISBN 978-80-7106-963-8.
OPELÍK, Jiří, ed. et al. Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce. 1. vyd. Praha: Academia, 1985-2008. 7 sv. ISBN 80-200-0797-0.
VLAŠÍN, Štěpán. Avantgarda známá a neznámá. Sv. 1, Od proletářského umění k poetismu. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1971. 763, [7] s.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.