Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Moravský kras

Moravský kras

Největší a patrně nejkrásnější krasové území v České republice. Je v něm velké množství přístupných jeskyní, krasových útvarů, kulturních památek a také nejhlubší propast České republiky, Macocha.


Propast Macocha. Autor: Doronenko - Aisano, licence CC BY-SA 3.0 https://cs.wikipedia.org/wiki/Macocha#/media/Soubor:Propast_Macocha_01.jpg
Podrobné informace

Moravský kras, rozkládající se v oblasti severní Moravy, je největší a dle mnohých i nejkrásnější krasovou oblastí České republiky. V roce 1956 zde byla vyhlášena chráněná krajinná oblast Moravský kras o rozloze 91 km2. Kromě velkého množství přístupných i nepřístupných jeskyní je zde také propast Macocha, nejhlubší propast České republiky s hloubkou 139 metrů.

Jeskyně Moravského krasu byly obývány už v pravěku. V jeskyni Kůlna byly nalezeny nástroje neandrtálců staré přibližně 120 000 let. Rytiny zvířat z jeskyně Pekárna pocházejí z magdalénské kultury. Od 8. do 11. století zde tehdejší Slované těžili a zpracovávali železnou rudu. Nachází se zde také několik zřícenin hradů, většina z 13. století, například Holštejn, Blansek nebo Hrádek u Babic. Další kulturní památky zahrnují dvě zaniklé středověké osady, větrné mlýny, několik historických kostelů nebo výborně zachovalou starou huť u Adamova z 18. století. 

Hlavním turistickým lákadlem Moravského krasu jsou jeskyně. Nejvyhledávanější jsou Punkevní jeskyně, kde je možné plavit se loďkou po podzemní říčce Punkvě, jež jimi protéká. Dalšími přístupnými jeskyněmi jsou například jeskyně Balcarka, Kateřinské jeskyně nebo Sloupsko-šosůvské jeskyně, využívané k speleoterapii. Z nepřístupných jeskyní je nejvýznamnější Amatérská jeskyně, která je díky spojení s komplexem Punkevních jeskyní nejdelším jeskynním systémem v České republice. Všechny velké jeskyně Moravského krasu mají vysoce rozvinutou krasovou výzdobu.

Díky unikátnímu krasovému prostředí se v Moravském krasu nachází velké množství reliktních a endemických živočichů a rostlin. Živočichové jsou zde zastoupeni endemity hlavně v propasti Macocha, patří mezi ně červ Bythonomus absoloni nebo pavouk šestiočka moravská (Dysdera moravica), v jeskyních také troglodytní druhy bezobratlých, hlavně chvostoskoci. Kromě nich se zde vyskytuje velké množství druhů motýlů a brouků. Lze se zde setkat téměř se všemi druhy netopýrů, které se vyskytují na území České republiky.

Použité zdroje
FAJKUSOVÁ, Anna, ŽIDKOVÁ, Klára. Květina z doby ledové roste jedině v Macoše. In: brnensky.denik.cz [online]. 5. 3. 2012 [cit. 4. 9. 2020]. Dostupné z: https://brnensky.denik.cz/serialy/kvetina-z-doby-ledove-roste-jedine-v-macose-20120304.html
Moravský kras [online]. Moravský kras: ©2005 [cit. 7. 9. 2020]. Dostupné z: http://www.moravskykras.net/
Propast Macocha [online]. Propast Macocha: ©2005 [cit. 7. 9. 2020]. Dostupné z: http://www.propast-macocha.cz/
ŠTEFKA, Leoš. CHKO Moravský kras – unikátní kout naší republiky. 2011. 4/2011, 2-6. ISSN 2453-8183.
TOVÁRKOVÁ, Alena. Specifika fauny CHKO Moravský kras. Olomouc, 2007. Diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci. Přírodovědecká fakulta.
Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Macocha [online]. c2020 [cit. 7. 9. 2020]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Macocha
Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Moravský kras [online]. c2020 [cit. 7. 9. 2020]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Moravsk%C3%BD_kras

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.