Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Moravští bratři a obnovená Jednota bratrská

Moravští bratři a obnovená Jednota bratrská

Společenství založené emigranty z českých zemí v saském městě Herrnhut v 18. století v přímé návaznosti na českou Jednotu bratrskou. Svým působením významně ovlivnilo světovou evangelikální reformaci.


Znak Obnovené jednoty bratrské
Podrobné informace

Obnovená Jednota bratrská vznikla jako křesťanské společenství především emigrantů z českých zemí v 18. století na území hraběte Mikuláše Ludvíka hraběte z Zinzendorfu a Pottendorfu, kam se ve 20. letech 18. století uchýlila skupina protestantských věřících z Moravy. Moravští osadníci, k nimž se brzy přidali další příchozí z Moravy, Čech, ale také některých německých území, zde založili město Herrnhut (česky Ochranov). Příslušníci herrnhutského církevního společenství sami sebe označovali jako moravské bratry, či herrnhutské bratry. Přijetí přídomku „bratři“ přitom představovalo otevřené přihlášení  k tradici Jednoty bratrské (označované v Čechách jako bratrská víra). Herrnhutské společenství ve svých principech výrazně navazovalo na tradici české Jednoty bratrské, především v osobě jejího posledního biskupa Jana Amose Komenského. Někteří z moravských emigrantů byli navíc přímými potomky členů Jednoty bratrské.

Brzy po svém založení začalo společenství vysílat své členy na misijní cesty. Kromě blízkých oblastí Evropy byli často mladí misionáři vysíláni do různých koloniálních oblastí, kde se snažili oslovit domorodé a podrobené obyvatelstvo nenásilnými metodami, žít po jeho boku, učit se rozumět jeho životu a rituálům a pomáhat mu, mnohdy za cenu oběti osobní svobody či života. Svou neinvazivní formou a důrazem na rovnost všech lidí se často lišili od jiných forem dobové misijní činnosti. Asi nejznámějšími misionáři obnovené Jednoty bratrské byli moravští rodáci David Nitschmann, první biskup herrnhutské církve a zakladatel města Bethlehem v Pensylvánii a David Zeisberger, který strávil téměř padesát let činností mezi severoamerickými indiány a zasazoval se o jejich práva mimo jiné založením indiánské kolonie. Moravští bratři postupně vytvořili své sbory ve většině tehdy známého konfesijně otevřeného světa. Svou činností významně ovlivnili mimo jiné zakladatele metodistické církve Johna Wesleyho. V koloniích založili také několik měst, nemocnic či škol. V současné době má společenství obnovené Jednoty bratrské pod názvem Unitas Fratrum, či Moravská církev své provincie v Severní i Jižní Americe, v Evropě a po celé Africe. Za své centrum stále považuje město Herrnhut.

Použité zdroje
Edita Štěříková, Christian David. Zakladatel obnovené Jednoty bratrské, Suchodol nad Odrou: Občanské sdružení Moravian, 2012.
John R. Wienrick, Hrabě Zienzendorf, Jindřichův Hradec: Stefanos, 2000.
Unitas Fratrum. The Moravian Unity of the World Wide Moravian Church [online]. UF: © 2019 - 2021. Dostupné z: http://www.unitasfratrum.org/
https://www.jbcr.cz/
Hrabě Zinzendorf – síla přesvědčení [film]. Režie Lubomír HLAVSA, Česko 2000.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.