Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU

Téma: Křesťanství (20 záznamů)

Církev československá husitská

Církev vzniklá v důsledku rozkolu v katolické církvi na začátku 20. století. Ideově odkazuje k české křesťanské tradici, včetně české reformace.

Česká konfese

Vyznání víry přijaté v roce 1575 představiteli nekatolických směrů v Království českém jako společný programový základ pro jejich boj za náboženskou rovnoprávnost.

Doba temna

Termín široce chápaný jako označení pro období náboženské nesvobody mezi lety 1620 a 1781. Může ovšem označovat také jiná období útlaku a nesvobody.

Evangelikální hnutí v českých zemích

Hnutí navazující v českých zemích na působení především americké misie v 19. století. Většina evangelikálních církví je v ČR sdružena v České evangelikální alianci.

 

František Tomášek

Arcibiskup pražský a primas český v období tzv. normalizace a následné sametové revoluce. Významný je také jeho přínos v oblasti katechetiky.

Jan Sarkander (český světec)

Byl římskokatolický kněz působící na Moravě, byl umučen protestantskými funkcionáři během náboženských sporů stojících na počátku tzv. Třicetileté války. V roce 1995 byl svatořečen. Představuje zřejmě nejkontroverznějšího světce českých zemí.

Jezuité v českých zemích

Řád, jenž přišel do českých zemí v 16. století. V oblasti školství rozvinul velice moderní pedagogickou praxi. Kvůli své sepjatosti s habsburským královským rodem bývá ovšem v české společnosti vnímán kontroverzně.

Jiří Josef Kamel

 

Český jezuita, misionář, cestovatel a především lékárník, léčitel a botanik. Muž, který propůjčil své jméno kaméliím.  

Římskokatolická církev v českých zemích

Početně největší náboženská organizace v České republice. V roce 2011 se k ní hlásilo 10 % obyvatelstva.

Kostnice Sedlec u Kutné Hory

Unikátní hřbitovní kaple s interiérem vyzdobeným lidskými kostmi. Umělecky výjimečný typ tzv. ossuaria, sakrální stavby pro ukládání kostěných pozůstatků. Jeden z ojedinělých architektonických projektů barokní gotiky stavitele Santiniho.

Řád křižovníků s červenou hvězdou

Římskokatolický církevní řád, jediný rytířský církevní řád založený Čechách a také jediný mužský církevní řád založený ženou. Jeho hlavním posláním je duchovní činnost na farách a působení ve špitálech.

Milan Machovec

Český filozof, humanistický a reformní marxista. V 60. letech patřil k mezinárodně respektovaným teoretikům filozofického dialogu marxistů a křesťanů. Svým osobitě pojatým marxistickým humanismem položil základy porozumění mezi oběma tábory.

Moravští bratři a obnovená Jednota bratrská

Společenství založené emigranty z českých zemí v saském městě Herrnhut v 18. století v přímé návaznosti na českou Jednotu bratrskou. Svým působením významně ovlivnilo světovou evangelikální reformaci.

Alois Musil

Český katolický kněz, teolog, biblista, orientalista, cestovatel, etnograf, geograf a spisovatel, nejvýznačnější evropský orientalista a arabista své doby.

Jan Nepomuk Neumann (český světec)

Kněz působící v USA, člen redemptoristického řádu a pozdější filadelfský biskup. V roce 1977 byl v Římě svatořečen papežem Pavlem VI.

Josef Plojhar

Československý katolický kněz a politik, poslanec československého parlamentu a ministr zdravotnictví v letech 1948–1968, místopředseda a později předseda Československé strany lidové, představitel spolupráce této strany s diktaturou KSČ.

 

 

Pravoslavná církev v českých zemích

Autokefální ortodoxní církev s působností v České a Slovenské republice. V současné době slouží především imigrantům z východoslovanských oblastí.

Česká reformace

Označení pro specificky českou formu snah o reformu katolické církve v 15.-17. století, navazující na myšlenky Jana Husa. Česká reformace měla svůj vlastní vývoj značně odlišný od švýcarského a německého reformačního proudu a částečně je časově předcházela.

Náboženská společnost Svědkové Jehovovi v českých zemích

Církev s návazností na americkou misii. V českých zemích působí od počátku 20. století. V současnosti požívá plných práv registrované církve a je napojena na světové centrum společenství Svědků Jehovových.

Tomáš Špidlík

Kardinál, profesor Papežské gregoriánské univerzity v Římě. Byl jedním z nejvýznamnějších českých teologů působících ve Vatikánu a světově respektovaným znalcem východní spirituality.

 

Zobrazeno 1 - 20 záznamů
z celkového počtu 20

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.