Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Náboženská společnost Svědkové Jehovovi v českých zemích

Náboženská společnost Svědkové Jehovovi v českých zemích

Církev s návazností na americkou misii. V českých zemích působí od počátku 20. století. V současnosti požívá plných práv registrované církve a je napojena na světové centrum společenství Svědků Jehovových.


Křest svědků Jehovových. ČTK/Zbyněk Stanislav
Podrobné informace

Společenství Svědků Jehovových začalo v českých zemích působit již začátkem 20. století, kdy byl v Mostě založen jejich první spolek. Ve stejné době byla založena také česká odnož traktátní společnosti Svědků Jehovových. Zajišťovala překlady a distribuci náboženské literatury. Církev se brzy rozšířila i do dalších měst. V roce 1939 bylo společenství Svědků Jehovových nacistickým režimem zakázáno a mnoho stoupenců organizace se ocitlo v koncentračních táborech. Po druhé světové válce byla činnost české větve Svědků Jehovových obnovena. V důsledku komunistického převratu byl ovšem spolek Svědků Jehovových oficiálně opět zrušen. Čelní představitelé byli uvězněni a společenství jako celek pronásledováno. V padesátých letech 20. století proběhlo několik zinscenovaných soudních procesů, během kterých byly desítky kazatelů a věřících odsouzeni k vysokým trestům. Etické standardy církve Svědků Jehovových jako odmítání povinné vojenské služby či politické angažovanosti byly navíc často v rozporu s požadavky komunistické moci. Od 60. let 20. století byla mezi představiteli Svědků Jehovových a komunistickou státní mocí dohodnuta určitá míra skryté tolerance, což následně vedlo k rozkolu uvnitř náboženské společnosti a odloučení části jejích členů. K plné legalizaci Svědků Jehovových došlo až v roce 1993, ovšem za podmínek některých ústupků (ochota přistoupit k transfuzi krve u dětí, k vojenské službě apod.). Přestože jsou Svědkové Jehovovi díky své misijní činnosti snadno zaznamenatelní, nejednalo se v Čechách nikdy o dominantní náboženské společenství. V současné době se jejich počet odhaduje na jednu až dvě desítky tisíc příslušníků. Vzhledem ke zřejmé uzavřenosti členů a představitelů církve lze rozsah a působnost církve definovat se značnými obtížemi. V posledních desetiletích údajně dochází k výraznému potlačení některých radikálních prvků celého společenství. Česká církev Svědků Jehovových je ve své organizační formě i finančních záležitostech výrazně závislá na americkém ústředí.

Použité zdroje
NEŠPOR, Zdeněk R. a Vojtíšek, Zdeněk. Encyklopedie menších křesťanských církví v České republice. První vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. 655 stran. ISBN 978-80-246-3315-2.
VOJTÍŠEK, Zdeněk. Vývoj společenství svědků Jehovových. Dingir: časopis o sektách, církvích a nových náboženských hnutích. Praha: Dingir, 2009, 12 (3). 84 - 86 ISSN 1212-1371.
Svědkové Jehovovi [online]. Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania: © 2020 [cit. 17. 5. 2020]. Dostupné z: https://www.jw.org/cs/.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.