Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Odra

Odra

Řeka pramenící v České republice, většina jejího povodí se však nachází v Polsku. Její část tvoří přirozenou hranici mezi Polskem a Německem. Je druhou největší řekou Polska.


Odra, Ostrava-Koblov. Autor: Lukáš Mižoch - Aisano, licence CC BY-SA 2.5 https://cs.wikipedia.org/wiki/Odra#/media/Soubor:Odra,_Ostrava-Koblov.jpg
Podrobné informace

Řeka Odra pramení v České republice, konkrétně v Olomouckém kraji v pohoří Oderských vrchů. Odtud protéká Moravskoslezským krajem a pokračuje do Slezského vojvodství v Polsku. Jen 113 kilometrů povodí řeky Odry se nachází v České republice, zbytek toku v délce 742 kilometrů protéká Polskem. Zde také na několika místech tvoří přirozenou hranici mezi Polskem a Německem. Je druhou největší řekou Polska. Odra se vlévá do Baltského moře v oblasti Štětínského zálivu v polském Západopomořanském vojvodství. V České republice protéká městy Odry, Ostrava a Bohumín. Odra má v Polsku velký význam pro vodní dopravu a několik kanálů ji spojuje s dalšími velkými polskými řekami. Také je výrazně spjata s dějinami Polska.

Poměrně dlouhou historii mají plány na kanál pro říční dopravu Dunaj-Odra-Labe, podle záznamů tento projekt zvažoval již císař Karel IV. Další pokusy o propojení těchto tří řek spolu s řekou Moravou následovaly za doby Rakousko-Uherska i protektorátu Čechy a Morava, kdy projekt vybudování kanálu Dunaj-Odra-Labe patřil k těm plánům nacistického Německa, které měly zjednodušit přepravu přes vodní síť Říše, protektorátu a okupovaného Polska. Stavební práce začaly na polském, českém i rakouském území, ale byly zastaveny kvůli postupu spojeneckých vojsk za druhé světové války v roce 1943. Dnes je stavba tohoto kanálu naplánovaná a jsou do ní zapojeny kromě České republiky také Polsko, Rakousko a Slovensko. Se samotnou stavbou kanálu Dunaj-Odra-Labe se dle českého Ministerstva dopravy započne v roce 2030.

Podobně jako většina velkých českých řek je Odra zajímavá pro rybáře. Na horním toku v Oderských vrších se loví většinou pstruzi (Salmo), zatímco v místech severnějších, kde se řeka rozšiřuje a prohlubuje, se dají chytat také sumci velcí (Silurus glanis), okouni říční (Perca fluviatulis), štiky obecné (Esox lucius) nebo úhoři říční (Anguilla anguilla).

Použité zdroje
Odra, řeka která nemá hranic [online]. Projekt Odra 2020 [cit. 25. 8. 2020]. Dostupné z: http://projektodra.cz/tag/historie/
Povodí Odry. Státní Podnik [online]. Plán oblasti povodí Odry: ©2007 [cit. 7. 9. 2020]. Dostupné z:
https://www.pod.cz/atlas_toku/odra.html
ŠVORC, Luděk, ŠVORCOVÁ, Vladimíra. České řeky a říčky. Příbram: Knihovna Jana Drdy, 2006. 268 stran. ISBN 80-86937-11-9.
Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Odra [online]. c2020 [cit. 20. 6. 2020]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Odra

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.