Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Olšanská vila

Olšanská vila

Rodinná vila, která se na počátku 20. století stala centrem českých anarchistů a bohémů a ve které se zformovala nová umělecká generace, vedená Stanislavem Kostkou Neumannem.


Olšanská vila v roce 2020. Autor: Olga Pavlova.
Podrobné informace

Olšanská vila, bývalá usedlost č. 45, stojí v Praze v Chelčického ulici na vrchu sv. Kříže. Představuje někdejší rodinný statek pražského advokáta a staročeského poslance z patricijské německo-polské rodiny Stanislava Neumanna, otce básníka Stanislava Kostky Neumanna. Za Neumannova mládí z velkého statku zůstala již jen vila, která se stala středem anarchistické bohémské družiny. Kromě majitele vily se zde často objevovali básníci a umělci František Gellner, Fráňa Šrámek, Karel Toman, Helena Malířová, Marie Majerová, Jiří Mahen, Viktor Dyk a další. Vila je spojena především s raným bouřlivým anarchistickým obdobím v českých zemích. O „nemravných orgiích“, které se zde měly údajně konat, kolovaly v Praze na přelomu 19. a 20. století různé historky. Zde mimo jiné vznikly Neumannovy sbírky Jsem apoštolem nového žití (1896) nebo Satanova sláva mezi námi (1897) a vydával se zde anarchistický časopis Nový kult. Pověst domu se mírně změnila roku 1904, kdy ho S. K. Neumann opustil a odjel s novou družkou do Vídně. V budově zůstala jeho první žena Kamila Neumannová, která v něm roku 1905 začala vydávat edici překladové literatury Knihy dobrých autorů (KDA). I po odchodu Stanislava Kostky Neumanna dům zůstával místem schůzek bohémů, literátů a umělců. Dnes ve vile žijí autorovi vzdálení potomci.

Použité zdroje
LEHÁR, Jan et al. Česká literatura od počátků k dnešku. 2., dopl. vyd. [i.e. 3. vyd.]. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008. 1082 s. Česká historie; sv. 4. ISBN 978-80-7106-963-8.
OPELÍK, Jiří, ed. et al. Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce. 1. vyd. Praha: Academia, 1985-2008. 7 sv. ISBN 80-200-0797-0.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.