Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Památné stromy

Památné stromy

Oficiální označení pro mimořádně významné stromy, jejich skupiny nebo stromořadí. Vynikají svým vzrůstem, věkem nebo připomínají historické události a osobnosti.


Podrobné informace

Za památné stromy jsou prohlašovány dřeviny, které vynikají svým vzrůstem, věkem, tvoří významné krajinné dominanty nebo se jedná o stromy, které připomínají historické události a osobnosti nebo jsou s nimi spojeny pověsti a báje. Památný strom se v terénu označuje tabulí s malým státním znakem ČR umístěnou poblíž stromu. Památné stromy se nesmějí poškozovat, ničit a rušit v přirozeném vývoji.

Mezi první vyhlášky, které zajišťovaly ochranu konkrétních stromů, patří patent z roku 1714, který chránil lipovou alej mezi Pražským hradem a Královskou oborou v Bubenči. V roce 1899 Jan Evangelista Chadt-Ševětínský vypracoval a publikoval první přehled památných stromů v Čechách. Později vydal ucelenou publikaci Staré a památné stromy v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Dnes jsou památné stromy vedeny v Ústředním seznamu ochrany přírody, který vede Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR). Mezi ty nejvýznamnější patří např. Svatováclavský dub ve Stochově, Lidická hrušeň v areálu Památníku Lidice, Klokočovská neboli Tisíciletá lípa v obci Klokočov, Pernštejnský tis pod hradem Pernštejn, Žižkův dub v Náměšti nad Oslavou, Oldřichův dub v obci Peruc, Petrohradský dub v obci Petrohrad, Cisterciácká lípa ve Zlaté koruně, Vejdova lípa v Pastvinách nedaleko Klášterce nad Orlicí, Františkánský tis ve Františkánské zahradě na Novém městě v Praze, Žižkův dub v Podhradí u Třemošnice, Dub Karel u zámku v Kolodějích, Husova lípa v Chlístově nebo Beethovenův platan u Velkopřevorského paláce v Praze. V lednu 2019 bylo v České republice jako památný strom evidováno 5 468 objektů (z toho je 4 309 jednotlivých stromů). Významným a památným stromům na území České republiky je věnován patnáctidílný televizní pořad České televize Paměť stromů v režii Bedřicha Ludvíka.

Použité zdroje
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR http://drusop.nature.cz
http://www.casopis.ochranaprirody.cz/vyzkum-a-dokumentace/databaze-pamatnych-stromu/
http://www.ochranaprirody.cz/obecna-ochrana-prirody-a-krajiny/pamatne-stromy/evidence-pamatnych-stromu/
http://www.pamatnestromy.cz
§ 46 zákona č. 114/1992 Sb.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.