Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Petr Uhl

Petr Uhl

Novinář a publicista, filozof, v letech 1990–1992 poslanec. Přední intelektuál české levicové scény. Celoživotně se zaobírá tématy ochrany lidských práv a péče o životní prostředí. Někdejší signatář Charty 77, později spojený se Stranou zelených.


Petr Uhl. Autor: Saša Uhlová. licence CC SA 2.0 , https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Petr_Uhl.jpg
Podrobné informace

* 8. 10. 1941 Praha

Politické angažmá Petra Uhla bylo výrazně poznamenáno zkušeností roku 1968. Již jako student projevoval zájem o rozličné marxistické intelektuální směry, jeho způsob výkladu marxistické filozofie ovlivnil Lev Trockij a zvláště pak hnutí studentské levice ve Francii. S ním byl Petr Uhl v kontaktu od poloviny 60. let 20. století. Nejednoznačná a bohatá revoltující atmosféra Paříže měla čitelný vliv na Uhlovo další politické směřování. Po vojenském potlačení reforem pražského jara roku 1968 se účastnil studentských protestů a stal se jedním z čelných zakladatelů Hnutí revoluční mládeže v prosinci 1968. Toto hnutí hlásalo požadavky radikální demokracie a samosprávy, jeho členové se hlásili k revolučnímu pojetí marxismu a vyzývali k uskutečnění socialistické demokracie, stavěli se zejména proti vojenské okupaci země.  Samotná existence hnutí patří k nejradikálnějším projevům československého roku 1968 a byla odrazem globálních revolučních nálad jako součást studentského hnutí za demokratické reformy.

Za svoji spoluúčast při organizaci Hnutí revoluční mládeže byl Petr Uhl vězněn. Později patřil ke spoluzakladatelům Charty 77 a Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS). Obě organizace se staly páteří československého disidentského hnutí a platformou opozice proti soustavnému nedodržování lidských práv v Československu 70. a 80. let 20. století.  Přestože řada signatářů Charty 77 projevovala antikomunistické postoje, zastával Petr Uhl nadále vlastní originální pojetí demokratického socialismu, jehož hodnotovou orientaci přiblížil roku 1982 v textu Program společenské samosprávy. Od roku 1998 do roku 2001 byl vládním zmocněncem pro lidská práva, působil jako předseda Rady pro lidská práva, angažoval se v řešení sociálních problémů romského etnika. Tematice ochrany lidských práv se věnoval také na půdě OSN. Jako publicista a intelektuál je Petr Uhl také blízký enviromentálnímu hnutí a svého času úzce spolupracoval se Stranou zelených.

Použité zdroje
UHL, Petr a PAVELKA, Zdenko. Dělal jsem, co jsem považoval za správné. Vyd. 1. Praha: Torst, 2013. 597 s. ISBN 978-80-7215-466-1.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.