Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Poetismus

Poetismus

Specificky český avantgardní směr, jehož zakladatelskými postavami jsou teoretik moderního umění Karel Teige a básník Vítězslav Nezval, kteří toužili vytvořit z původně literárního programu nový způsob vnímání světa.


Autor: Anonymní – http://vzdynahore.cz/index.php?title=Surrealismus, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=46649805
Podrobné informace

Název poetismus je odvozen od slova poezie. Jeho vznik odráží optimistickou  dobu po vyhlášení samostatné Československé republiky (28. 10. 1918) s jejím hledáním nových životních hodnot, spravedlivého sociálního řádu a nových funkcí umění. Tento směr částečně vychází z proletářské poezie a je spojen s působením Svazu moderní kultury Devětsil. Souvisel také s dobovými evropskými avantgardními směry, s důrazem na svobodnou tvůrčí fantazii, princip asociací a hru, s odmítavým vztahem k dosavadním básnickým postupům a konvencím. Vůdčí osobnosti poetismu zformulovaly jeho program v řadě textů. Především to byli Karel Teige v manifestech Poetismus (1924) a Manifest poetismu (1928) a Vítězslav Nezval v manifestu Papoušek na motocyklu čili O řemesle básnickém (1924). Poetismus znamenal pro autory umění žít, poezie měla maximálně rozšířit své hranice, básník měl být tvůrcem nového světa, postaveném na autonomních principech racionální konstrukce a emocionálně imaginativní poezie. Směr spočíval v širším pojetí poezie, ve vyhranění moderní emocionality, senzibility a životního stylu, v manifestaci „všech krás světa“. Vrchol poetismu spadá do let 1926–1927, kdy se jeho tvůrci také přiklonili k dobové společenské problematice.

Mezi nejvýznamnější básníky poetismu patří Vítězslav Nezval, Jaroslav Seifert a Konstantin Biebl. Poetistické verše psali ještě mnozí další tvůrci: František Halas, Vilém Závada, Vladimír Holan, Adolf Hoffmeister či Emil František Burian. Próza je zastoupena  Vladislavem Vančurou, Karlem Schulzem, Karlem Konrádem a Jiřím Mařánkem. Poetismus ovlivnil i sféru dramatu a divadla, což je patrno např. v tvorbě Jindřicha Honzla – hlavní poetistickou scénou bylo Osvobozené divadlo. Z výtvarných umělců byli členy Devětsilu např. Jindřich Štyrský, malířka Toyen, František Muzika, Josef Šíma ad.

Audio (1 nahrávky)
Upoutávka


Použité zdroje
FABIAN, Jeanette, ed. Poetismus. Překlad Runka Žaludová. Praha: Slovart, [2017], ©2017. 262 stran. ISBN 978-80-7529-273-5.
NEZVAL, Vítězslav a BLAHYNKA, Milan, ed. Manifesty, eseje a kritické projevy z poetismu: (1921-1930). 1. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1967. 556 s. Vítězslav Nezval, Dílo; sv. 24.
POLÁČEK, Jiří. Tvorba a recepce: studie o meziválečné české literatuře. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 165 s. Spisy pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. ISBN 80-210-3075-5.
VLAŠÍN, Štěpán, ed. Avantgarda známá a neznámá. Sv. 2, Vrchol a krize poetismu 1925-1928. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1972. 781 s., [24] s. obr. příl.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.