Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Průhonický park

Průhonický park

Zámecký park u zámku Průhonice v okrese Praha-západ s jedinečnou sbírkou rostlin i malebnou krajinou. Výstavbu rozsáhlého parku a kultivaci krajiny provedl na konci 19. století tehdejší majitel zámku hrabě Silva-Tarouca.


Alpinum. Autor: Zp - Aisano, licence CC BY-SA 3.0 https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1meck%C3%BD_park_Pr%C5%AFhonice#/media/Soubor:Pruhonice17.JPG
Podrobné informace

Průhonický zámecký park je od roku 2010 národní kulturní památkou a byl také zapsán do seznamu světového dědictví UNESCO. Nachází se v okrese Praha-západ a patří do areálu zámku Průhonice, původně gotické hradní tvrze vybudované ve 14. století. V roce 1802 byl po dlouhé době chátrání přestavěn v klasicistním stavebním slohu. Další přestavbu, tentokrát ve slohu renesančním, provedl mezi lety 1889 až 1894 tehdejší majitel hrabě Arnošt Silva-Tarouca. Hrabě také vybudoval zámecký park. Dnes zámek i okolní park vlastní Botanický ústav Akademie věd České republiky. Průhonický zámecký park je jedním z největších a nejvýznamnějších zámeckých parků České republiky. Zámek Průhonice není veřejnosti přístupný, slouží jako sídlo Botanického ústavu AV ČR.

Samotný zámecký park je situován v údolí potoka Botiče. Je překrásnou ukázkou krajinářského umění, využívající členitou přírodní krajinu s maximálním respektem k jejím estetickým hodnotám. Jsou zde tři rybníky, vybudované na objednávku hraběte. Zámecký park obsahuje velké množství rostlin různých druhů, například rododendrony a dřeviny.

Součástí parku je také alpinum, členitá kamenitá část určená pro pěstování horských a v skalnatých oblastech rostoucích druhů rostlinstva. Dalšími částmi jsou obora a vlastní zámecký park. Sídlí zde také botanická zahrada, její prohlídka je součástí prohlídky zámeckého parku. V malé vzdálenosti od Průhonického parku se nachází arboretum Dendrologická zahrada Průhonice, v němž působí Výzkumný ústav Silva-Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví.

Použité zdroje
Dendrologická zahrada Průhonice [online]. Dendrologická zahrada Průhonice: ©2017 [cit. 7. 9. 2020]. Dostupné z: https://dendrologickazahrada.cz/
Průhonický park [online]. Památník Terezín: ©2016 [cit. 7. 9. 2020]. Dostupné z: http://www.pruhonickypark.cz/cs/
VÁLKOVÁ, Hana. Průhonický park pronikl mezi památky UNESCO, přiřadili ho k centru Prahy. In: idnes.cz [online]. 20. 9. 2010 [cit. 4. 9. 2020]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/pruhonicky-park-pronikl-mezi-pamatky-unesco-priradili-ho-k-centru-prahy.A100820_105814_domaci_hv
Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Zámecký park Průhonice [online]. c2020 [cit. 7. 9. 2020]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1meck%C3%BD_park_Pr%C5%AFhonice.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.