Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Rostislav (kníže)

Rostislav (kníže)

Velkomoravský kníže v letech 846–870. S jeho vládou je spjat příchod bratří Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu.


Pravoslavná ikona knížete Rostislava. Autor: neznámá, licence Public Domain, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Prince_Rastislav.JPG
Podrobné informace

*Není známo –po 870

Rostislav byl synovcem knížete Mojmíra I. a členem dynastie Mojmírovců. V roce 846 byl východofranckým králem Ludvíkem Němcem jako jeho vazal dosazen na velkomoravský trůn. V roce 855 se však proti Ludvíkovi vzbouřil a fakticky svou zemi osamostatnil.

Upevnění své pozice se snažil dosáhnout podporou Ludvíkových protivníků a zřízením samostatné církevní organizace v čele s biskupem. Když nenašel podporu u římského papeže, obrátil se v roce 863 s žádostí o zřízení samostatného biskupství na byzantskou říši. Císař Michael III. jeho žádosti nevyhověl, vyslal však na Moravu kulturně-evangelizační misi bratří Cyrila a Metoděje, která stála u zrodu slovanské písemné kultury a vzdělanosti a stala se jedním z nejvýznamnějších kulturních počinů raně středověkých dějin Evropy. V roce 870 byl Rostislav zajat svým synovcem Svatoplukem a vydán Ludvíku Němcovi. Následně byl oslepen a uvězněn. O jeho dalším osudu prameny mlčí.

Použité zdroje
BLÁHOVÁ, Marie; FROLÍK, Jan; PROFANTOVÁ, Naďa. Velké dějiny zemí Koruny české I. Do roku 1197. Praha ; Litomyšl: Paseka, 1999. 800 s. ISBN 80-7185-265-1

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.