Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Rozpad Československa a vznik samostatné ČR

Rozpad Československa a vznik samostatné ČR

Společenský proces dezintegrace československého státu mezi lety 1990–1992. Vedl ke vzniku samostatné České republiky a k nové podobě liberální české státnosti. Zánik Československa byl nejvýznamnější proměnou státního útvaru od roku 1945.


Coat of arms of the Czech and Slovak Federal Republic. Autor: Neznámý, Licence Public Domain, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_the_Czech_and_Slovak_Federal_Republic.svg
Podrobné informace

Jako umělý státní útvar, vytvořený v důsledku versailleské mírové smlouvy (1918), se někdejší Československo muselo opakovaně potýkat s problémy národnostní nestability. I přes oficiální proklamace o bratrství Čechů a Slováků nebylo možné zastřít, že ekonomická struktura, a především náboženská a kulturní identita národů se zakládala na odlišných předpokladech, a politický projekt tzv. čechoslovakismu tak procházel soustavným krizovým vývojem téměř po celé 20. století. Největší krizí bylo vyhlášení samostatného slovenského státu roku 1939. Ani po obnovení Československa roku 1945 nebyla národnostní otázka uspokojivě vyřešena. Zákon o federalizaci státu vešel v platnost teprve 1. 1. 1969 a měl vycházet vstříc potřebě větší politické a kulturní autonomie Slováků. Prezidentem se roku 1975 stal Slovák Gustáv Husák, přetrvával však problém tzv. pragocentrismu, soustředění úřadů do hlavního města Prahy.

Brzy po sametové revoluci v roce 1989 byla otevřena otázka vzájemného soužití obou národů. Předehrou krize a rozpadu Československa se stala tzv. pomlčková válka o název státu. Předmětem sporu se stala otázka, zda by do názvu Československa neměla být vpravena pomlčka jako symbol slovenské autonomie. V dubnu 1990 byl schválen název Česká a Slovenská Federativní Republika jako oficiální označení postkomunistického státního uspořádání. V roce 1992 bylo pro řešení sporných otázek zřízeno ministerstvo mezinárodních vztahů, přesto však většina nově vzniklých slovenských politických stran byla pro rozdělení státu a vznik samostatného Slovenska. Varianta vzniku konfederace se ukázala jako problematická, navíc česká vládní strana ODS sledovala spíše pragmatický cíl pokojného rozdělení. Český premiér Václav Klaus a slovenský premiér Vladimír Mečiar se 8. 7. 1992 sešli v brněnské vile Tugendhat, kde se dohodli na rozdělení státu. Samostatná Česká republika vznikla 1. 1. 1993. Rozpad Československa se odehrál bez jakéhokoli ozbrojeného konfliktu, ale je dodnes předmětem jisté kontroverze, protože o něm nebylo rozhodnuto v řádném občanském referendu.

Použité zdroje
GJURIČOVÁ, Adéla a ZAHRADNÍČEK, Tomáš. Návrat parlamentu: Češi a Slováci ve Federálním shromáždění 1989-1992. Vydání první. Praha: Argo, 2018. 276 stran. ISBN 978-80-257-2623-5.
KLAUS, Václav et al. Rozdělení státu: 25 let České a Slovenské republiky. Vydání první. Praha: Institut Václava Klause, 2018. 91 stran. Publikace; č. 40/2018. ISBN 978-80-7542-041-1.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.