Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Ruchadlo

Ruchadlo

Vynález bratranců Veverkových, který milionům lidí po celém světě usnadnil práci na poli.


ČTK/Pancer Václav
Podrobné informace

Ruchadlo je druh pluhu, který vynalezli bratranci Václav a František Veverkovi z Rybitví u Pardubic v roce 1827. Přínos ruchadla spočíval v ulehčení práce zemědělců – ruchadlo nejenže provzdušňuje půdu, ale navíc ji převrací, čímž je orba pro zemědělce méně únavná.

Před vynálezem ruchadla byly užívány dva typy oradel – pražský pluh a trutnovský hák. První oral mělce, neobracel však půdu, druhý oral hluboko, ale za cenu velké námahy a těžké ovladatelnosti. František Veverka pak s pomocí svého bratrance Václava Veverky uskutečnil svůj nápad a tato dvě oradla spojil. Tento vynález se později proslavil pod názvem „ruchadlo“. Traduje se, že toto jméno dostal na základě zvolání místního šenkýře, který pochválil oradlo slovy: „Ale to pěkně ruchá!“ (od dobového slova „rušiti“ s významem „trhat“ nebo „drobit“). V rodné obci nicméně dostal přezdívku „veverče“, podle svých vynálezců. Bratranci vyorali ruchadlem první brázdu za kovárnou v rodném Rybitví v roce 1827. Na tomto místě dnes stojí památník, železné ruchadlo na kamenném podstavci. Zachovala se dvě původní ruchadla: jedno z nich se nachází v muzeu v Pardubicích, druhé je v zemědělském muzeu na zámku Kačina.

Protože bratranci Veverkovi byli prostí venkovští lidé, nevěděli, že vynález je záhodno patentovat. Situace proto využil Karel Podhajský, obchodník z Bohdanče. Ten na základě nákresu ruchadla sestavil nový pluh a spojil se s majitelem továrny na zemědělské stroje Wessem, který následně zahájil výrobu většího množství těchto pluhů. To však vyústilo ve spor o autorství, který trval několik desetiletí a přerostl v nadnárodní rozepři mezi Němci a Čechy. V roce 1882 se ujal rozřešení tohoto sporu vyšetřovatel František Vratislav Sova, jednatel Hospodářského spolku v Pardubicích. O rok později pak byla Sovou publikována kniha Vynálezci ruchadla, kde je na základě důkladného studia spisů a výslechů pamětníků prokázáno autorství Veverkových. V témže roce se v Pardubicích a v Rybitví konala velká národní slavnost, v jejímž rámci byly představeny pomníky bratranců Veverkových. Ti se však úspěchu svého vynálezu nedožili a zemřeli v chudobě.

Audio (1 nahrávky)
Upoutávka


Použité zdroje
MAIXNER, Ladislav et al. Vědci, vynálezci a podnikatelé v Českých zemích. Marků, Diviš, Veverkové, Ressel, Perner. Praha: Jonathan Livingston, s.r.o., 2016. 215 stran. ISBN 978-80-7551-030-3.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.