Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Ruská emigrace v Česku

Ruská emigrace v Česku

Emigrace ruského obyvatelstva do českých zemí, kterou lze ve 20. století rozdělit do několika významných vln: 1918–1922, etapa po druhé světové válce, 60. a 80. léta a období po roce 1989.


Autor: VitVit – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=92925214
Podrobné informace

Za nejvýraznější emigrační vlnu ruské emigrace na území Československa bývá považována první, k níž došlo v letech 1918–1922. Tehdy prchalo velké množství ruských občanů před občanskou válkou. Důležitým obdobím se stal podzim roku 1920, kdy padla poslední opora bílého Ruska – Krym. Mnoho uprchlíků z celého Ruska zamířilo do Cařihradu, odtud pak především do Jugoslávie, Bulharska, Československa, Německa a Francie. Mezi ruskými emigranty bylo mnoho umělců a vědců. Československo v rámci tzv. „Ruské pomocné akce“, která probíhala v letech 1921–1926, přislíbilo pomoc. Na podnět ruské komunity v letech 1923–1949 fungovala Ruská národní univerzita v Praze (též Ruská lidová univerzita). V Praze působil též Svaz ruských spisovatelů a žurnalistů, literární kroužek Skit poetov a vycházel zde i jeden z nejznámějších kulturních časopisů Volja Rossii. Rusové žijící v Československu se před druhou světovou válkou významně podíleli na založení Pražského lingvistického kroužku, v podstatě neformálního vědeckého sdružení, které značné přispělo k rozvoji  teorie jazyka a kultury. Důležitou veřejnou institucí, která v rámci Ruské pomocné akce vznikla, se stala Slovanská knihovna, kterou původně jako Ruskou knihovnu roku 1924 založilo československé ministerstvo zahraničí. Po druhé světové válce odvezly sovětské orgány většinu ruských obyvatel zpět do Sovětského svazu. Početně nejvýraznější však je poslední vlna emigrantů po roce 1989.

Použité zdroje
PUTNA, Martin C. Rusko mimo Rusko: dějiny a kultura ruské emigrace 1917-1991. [I. díl]. Vyd. 1. Brno: Petrov, 1993. 200 s., [1] l. obr. příl. ISBN 80-85247-45-3.
PUTNA, Martin C. a ZADRAŽILOVÁ, Miluše. Rusko mimo Rusko: dějiny a kultura ruské emigrace 1917-1991. [II. díl]. 1. vyd. Brno: Petrov, 1994. 301 s. ISBN 80-85247-53-4.
VEBER, Václav a kol. Ruská a ukrajinská emigrace v ČSR v letech 1918-1945: sborník studií. Praha: Seminář pro dějiny východní Evropy při Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, 1993-1996. 4 sv. ISBN 80-7184-098-X.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.