Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Šárecké údolí

Šárecké údolí

Údolí situované kolem Šáreckého potoka v Praze. Má několik částí, z nichž pro turisty je nejzajímavější část zvaná Divoká Šárka s krásnou přírodou a možnostmi horolezeckých aktivit.


Praha, Šárecké údolí, Šárka. ČTK/Peška Stanislav.
Podrobné informace

Šárecké údolí se nachází kolem Šáreckého potoka protékajícího Prahou, konkrétně částmi Liboc, Vokovice a Dejvice. Dělí se na čtyři úseky nazývané Divoká Šárka, Tichá Šárka, Horní Šárka a Dolní Šárka. Většinu jeho oblasti zabírá přírodní park Šárka-Lysolaje, vyhlášený roku 1990. Nachází se zde také národní kulturní památka hradiště Šárka z období raného středověku. Je zde několik přírodních památek, konkrétně skalní ostrožna Baba na levém břehu Vltavy, která je jedním z míst v České republice s největší druhovou diverzitou hmyzu, Dolní Šárka s teplomilnými společenstvy fauny a flóry, pískovcová rokle House, skalní suk Jenerálka, kde byly nalezeny štípané paleolitické nástroje, zbytky skalních stepí Nad mlýnem, skalnaté svahy nad usedlostí Vizerka a vřesoviště Zlatnice se vzácnými druhy rostlin. Celková rozloha přírodního parku je přes 1000 ha.

Divoká Šárka se nachází mezi soutěskou Džbán a Čertovým mlýnem. Údolí bylo vytvořeno erozní činností Šáreckého potoka, jenž se zde zařízl do velmi tvrdé horniny označované jako buližník. Buližník je usazená hornina, která vznikla ve starohorách, vznik údolí se ale datuje do období čtvrtohor. Buližník používali pravěcí lidé k tvorbě kamenných nástrojů. Oblast Divoké Šárky byla osídlena již v pravěku. Ve středověku se začalo s odlesňováním a využíváním takto získané půdy pro zemědělství. V 19. století zemědělství ustoupilo. Tato oblast je známá velkým množstvím druhů hub, ptáků, hmyzu a měkkýšů. Divoká Šárka také přitahuje horolezce. Je zde přibližně stovka horolezeckých stezek různých obtížností.

Východní část této oblasti se nazývá Tichá Šárka. Je méně skalnatá, porostlá smíšenými lesy. Často je zde krajina přetvořená v zahrady. Pro turisty zde byla vybudována interaktivní naučná stezka.

Přírodní památka Dolní Šárka se skládá ze tří částí zvaných Duchoňská, Šatovka a Žežulka. Leží v dolní části Šáreckého údolí.

V poslední části, Horní Šárce, je situován barokní kostel sv. Matěje, postavený v roce 1771.

Použité zdroje
Divoká Šárka. In: praha-priroda.cz [online]. praha-priroda.cz: ©2013 [cit. 7. 9. 2020]. Dostupné z: http://www.praha-priroda.cz/chranena-priroda/zvlaste-chranena-uzemi/divoka-sarka/
FRANTÍK, Dan, KARNECKÁ, Jana, SLAVÍK, Petr. Divoká Šárka [online]. Praha: Obor ochrany prostředí magistrátu hlavního města Prahy, 2009 [cit. 4. 9. 2020]. Dostupné z: http://portalzp.praha.eu/public/e4/db/16/1724989_422100__12_DivokaSarka_nahled2010.pdf
Spolek Šárecké údolí [online]. Spolek Šárecké údolí [cit. 7. 9. 2020]. Dostupné z: https://sarecke-udoli.cz/
Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Divoká Šárka [online]. c2020 [cit. 7. 9. 2020]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Divok%C3%A1_%C5%A0%C3%A1rka
Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Šárecké údolí [online]. c2020 [cit. 7. 9. 2020]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0%C3%A1reck%C3%A9_%C3%BAdol%C3%AD
Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Tichá Šárka [online]. c2020 [cit. 7. 9. 2020]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Tich%C3%A1_%C5%A0%C3%A1rka

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.