Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Skupina Ra

Skupina Ra

Umělecké seskupení výtvarníků a spisovatelů ovlivněných surrealismem, činné ve 40. letech 20. století.


Autor: Josef Mirovský.
Podrobné informace

Skupina Ra vznikla ve 40. letech 20. století, pravděpodobně roku 1944. Počátky skupiny však spadají do let 30. a jsou spojeny s činností stejnojmenné knižní edice Ra. Jeden z jejích spoluzakladatelů, výtvarný kritik a teoretik Václav Zykmund, podnítil v roce 1937 i založení umělecké skupiny. Jejich shodný název je odvozen od města Rakovník, kde byla edice založena. Členy skupiny se stali malíři Josef Istler, Václav Tikal, Bohdan Lacina, Otto Mizera, grafička Miroslava Miškovská (podle jiných zdrojů Marie), fotografové Miloš Koreček a Vilém Reichmann, sochař Jaroslav Puchmertl; básníci a překladatelé Ludvík Kundera a Zdeněk Lorenc. Ke skupině se také hlásil překladatel Jan Řezáč, básníci Oldřich Wenzl a Jan Zuska. Nejvýznamnější činnost skupiny spadá do 40. let, a to i přesto, že skupina byla během nacistické okupace považována za nevhodnou a fungovala nelegálně. Seskupení mohlo otevřeně existovat velmi krátce. Teprve po válce měli umělci možnost uspořádat své výstavy a účastnili se i výstav zahraničních (např. v Bruselu). Po komunistickém převratu skupina znovu upadla v nemilost tehdejší vlády a velmi záhy zanikla. Někteří její členové však pokračovali samostatně ve své tvorbě. Opětovného konání výstav se dočkali až v 80. letech 20. století.

Členové skupiny se hlásili částečně k romantismu, expresionismu a dadaismu, především pak k surrealismu. Jedná se o tzv. druhou vlnu českých surrealistů. Nikdy se však neztotožnili se Surrealistickou skupinou a nehlásili se k ní. Odmítali její psychický automatismus. Překladatelé, spisovatelé a teoretici skupiny pořizovali četné překlady surrealistických autorů z francouzštiny a němčiny. Za jejich neoficiální manifest, jenž veřejnosti nikdy nebyl představen, jsou považovány texty Mladší surrealisté od Ludvíka Kundery a Zdeňka Lorence, nebo Skupina Ra, A zatím co válka.

Použité zdroje
HOROVÁ, Anděla, ed. Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Vyd. 1. Praha: Academia, 1995- . sv. ISBN 80-200-0536-6.
JANOUŠEK, Pavel, ed. a ČORNEJ, Petr, ed. Dějiny české literatury 1945-1989. Vyd. 1. Praha: Academia, 2007-2008. 4 sv. ISBN 978-80-200-1527-3.
SKUPINA RA a ŠMEJKALOVÁ, Adriana. Skupina Ra: vzkazy k přítomné hodině = The Artists' Group Ra: messages on the present hour. Překlad Kateřina Pietrasová. Praha: Národní galerie, [2020], ©2020. 33 stran. Grafické kabinety = Print cabinets. ISBN 978-80-7035-748-4.
SKUPINA RA. Skupina Ra: Josef Istler, Miloš Koreček, Ludvík Kundera, Bohdan Lacina, Zdeněk Lorenc, Vilém Reichmann, Václav Tikal, Václav Zykmund. Praha: Galerie hlavního města Prahy, 1988. 159 s.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.