Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU

Téma: Umělecké skupiny (6 záznamů)

Osma

Volné seskupení umělců, které směrovalo ke kosmopolitismu, zrodilo se jako reakce na evropské moderní umění a nehledě na svou krátkodobou existenci předznamenalo radikální nástup nové generace umělců.

Skupina Ra

Umělecké seskupení výtvarníků a spisovatelů ovlivněných surrealismem, činné ve 40. letech 20. století.

Skupina výtvarných umělců

Sdružení výtvarníků, architektů, spisovatelů a výtvarných teoretiků působící krátce před první světovou válkou v letech 1911–1914. Skupina svou aktivitou vytvořila podmínky pro rozvoj českého moderního umění.

Karel Teige

Teoretik a programový estetik, vůdčí osobnost české levicové avantgardy, sociolog architektury, výtvarný a literární kritik, publicista a překladatel. Stál u vzniku a formování poetismu a přijetí surrealismu.

Tvrdohlaví

Umělecká skupina působící koncem 20. století, která svou tvorbou navázala na meziválečnou uměleckou skupinu Tvrdošíjní a stala se prvním českým uskupením výtvarníků mimo oficiální režimní organizace od roku 1968.

Tvrdošíjní

Skupina mladých českých malířů, navázala na předválečnou avantgardu a svými manifestačními výstavami propojovala české výtvarné umění s uměním evropským.

Zobrazeno 1 - 6 záznamů
z celkového počtu 6

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.