Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Skupina výtvarných umělců

Skupina výtvarných umělců

Sdružení výtvarníků, architektů, spisovatelů a výtvarných teoretiků působící krátce před první světovou válkou v letech 1911–1914. Skupina svou aktivitou vytvořila podmínky pro rozvoj českého moderního umění.


Autor: Josef Mirovský.
Podrobné informace

Skupina výtvarných umělců, zkráceně SVU, byla založena v květnu 1911. Sdružení vytvořili umělci, kteří téhož roku vystoupili ze Spolku výtvarných umělců Mánes (SVU Mánes). Do Skupiny se přihlásili především bývalí členové skupiny Osma – Emil Filla, Antonín Procházka, Vincenc Beneš. Dále se k nim připojili sochař Otto Gutfreund, architekti Pavel Janák, Josef Gočár, Josef Chochol, Vlastislav Hofman, malíři Václav Špála, Josef Šíma, Josef Čapek, spisovatelé Karel Čapek, František Langer, Jan Thon, teoretikové Václav Vilém Štech, Jan Borovička, Vincenc Kramář aj. Prvním předsedou byl zvolen Josef Gočár. Skupina vydávala časopis Umělecký měsíčník, který redigoval Josef Čapek, posléze se tohoto úkolu ujali Pavel Janák a František Langer. Architekti Janák a Gočár roku 1912 založili Pražské umělecké dílny, které se měly stát střediskem rozvoje uměleckého průmyslu. Skupina během svého působení pořádala vlastní rozsáhlé výstavy v Praze i v zahraničí (Mnichov). Rozpadla se v létě 1914 po Fillově odjezdu do Francie a po vyhlášení války.

Skupina výtvarných umělců propagovala především kubismus, její členové byli rovněž ovlivněni secesí a expresionismem. Členové skupiny se neshodovali v definici kubismu, proto se postupně vytvořily dva názorové póly. Část výtvarníků zastávala klasické pojetí picassovského kubismu, teoreticky stanovené Vincencem Kramářem. Ústřední postavou zde byl Emil Filla. Druhá část výtvarníků chápala kubismus volněji, proklamovala českou variantu směru a inspirovala se též jinými směry, např. futurismem a orfismem. Dominantními postavami zde byli bratři Čapkové, Vlastislav Hofman a Josef Chochol. Tito umělci, spolu s Vratislavem Hugem Brunnerem, Josefem Šímou a Václavem Špálou, ze skupiny vystoupili a vrátili se nakonec zpět do SVU Mánes.

Použité zdroje
FICKOVÁ, Barbora. Kánon českého moderního umění. Praha, 2016. Diplomová práce. Univerzita Karlova. Filozofická fakulta. Vedoucí práce Milan PECH.
HOROVÁ, Anděla, ed. Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Vyd. 1. Praha: Academia, 1995- . sv. ISBN 80-200-0536-6.
PADRTA, Jiří a MOTLOVÁ, Milada, ed. Osma a Skupina výtvarných umělců 1907 - 1917: teorie, kritika, polemika. 1. vyd. Praha: Odeon, 1992. 372 s. České dějiny; sv. 69. ISBN 80-207-0404-3.
ŠETLÍK, Jiří. Skupina výtvarných umělců (její historie a význam) [rukopis]. Praha, 1963. 196 listů.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.