Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Tvrdošíjní

Tvrdošíjní

Skupina mladých českých malířů, navázala na předválečnou avantgardu a svými manifestačními výstavami propojovala české výtvarné umění s uměním evropským.


Autor: Josef Mirovský.
Podrobné informace

Tvrdošíjní byli jako skupina oficiálně založeni v roce 1918. Její vznik je spojen s rozpadem Skupiny výtvarných umělců a s konfliktem o budoucnost kubismu, kterého se aktivně účastnil Josef Čapek. Umělec se posléze stal nevoleným vůdcem nové skupiny a organizátorem první připravované manifestační výstavy, která obeznámila širší veřejnost s tvorbou členů sdružení. Veřejnost na výstavu upozornil i časopis Červen, vydávaný Stanislavem Kostkou Neumannem. K zakládajícím členům Tvrdošíjných kromě Josefa Čapka patřili i Vlastislav Hofman, Rudolf Kremlička, Jan Zrzavý, Václav Špála a Otakar Marvánek. Po celou dobu existence jim byla vyčítána jejich umělecká rozrůzněnost. V roce 1924 se skupina nakonec rozpadla právě kvůli odlišné umělecké orientaci svých členů.

Umělci skupiny Tvrdošíjní sledovali aktuální vývoj evropského moderního umění, inspirovali se naivitou a primitivismem, který byl vnímán jako projev touhy po klidném životě v poválečném období. Ústředním cílem skupiny bylo navázat na práci předválečné avantgardy. Tvrdošíjní také úzce spolupracovali s časopisy Červen, Orfeus, Kmen či Musaion. Programově vycházeli z kuboexpresionismu (například Čapek, Špála, Hofman), z neoklasicismu (Zrzavý, Kremlička) nebo z postimpresionismu (například Marvánek). Skupina byla úzce propojená s německými a francouzskými avantgardními seskupeními a díky tomu se některým jejím členům podařilo prosadit i v západní Evropě. Tvrdošíjní uspořádali v letech 1918–1924 šest výstav. Nejdůležitější byla ta třetí v roce 1921, které se zúčastnilo mnoho českých a zahraničních umělců. V roce 1987 vznikla umělecká skupina Tvrdohlaví, která parafrází názvu spolku Tvrdošíjní proklamovala svobodu výtvarného projevu.

Použité zdroje
HOROVÁ, Anděla, ed. Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Vyd. 1. Praha: Academia, 1995- . sv. ISBN 80-200-0536-6.
SRP, Karel, ed. aj. Tvrdošíjní. Část 2., Tvrdošíjní a hosté: Užité umění, malba, kresba: Katalog výstavy, Praha 30. 6.-30. 8. 1987. Praha: Galerie hlavního města Prahy, 1987. [82] s.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.