Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Stříbro

Stříbro

Spolu se zlatem jeden z nejznámějších zástupců vzácných kovů. Název tohoto kovu nese i město Stříbro, jedno z nejstarších míst jeho těžby na území České republiky. Zmínky o těžbě zde pocházejí ze 12. století.


Pražský stříbrný groš. ČTK/Kubeš Slavomír.
Podrobné informace

Stříbro na území dnešní České republiky dobývaly již keltské kmeny. Největší rozkvět jeho těžby nastal ve 13. a 14. století. Stříbro se získávalo především ve městě Jihlava, po vytěžení tamních rudných žil se centrem této těžby stala Kutná Hora. V obou oblastech se zformovala velmi silná hornická komunita, vzniklo zde nejstarší psané hornické právo, zřejmě první svého druhu na světě – nejdříve jihlavské, posléze kutnohorské. Stříbro se používalo pro tvorbu šperků a na ražení mincí, hlavně tolarů a pražských grošů. Těžilo se také v oblasti Českého Krumlova, Havlíčkova Brodu, Jáchymova, Kolína, Měděnce, Příbrami (lokalita s největšími ložisky tohoto prvku v České republice), Přísečnice, Rudolfova a Ratibořických hor. Lehce dostupné zásoby tohoto kovu, s obsahem vzácného čistého stříbra, se vyskytovaly v oblasti Jáchymova. Zde dosáhla těžba největšího rozmachu v 16. století. Hornický region Krušnohoří byl v roce 2019 zapsán na seznam UNESCO.

Naše země produkovala většinu vytěženého stříbra v Rakousku-Uhersku. Nejhlubší stříbrný důl na českém území, Vojtěch, se nacházel v Příbrami a dosahoval hloubky jednoho kilometru. V Březových Horách poblíž Příbrami došlo k největšímu důlnímu neštěstí na českém území, když zde 31. 5. 1892 vypukl v dole Marie požár, při kterém zahynulo 392 horníků. V těžbě stříbra se pokračovalo i ve 20. století, ale v menším měřítku. Mnoho původně stříbrných dolů změnilo svůj účel. V dole Měděnec se získávala železná ruda, přičemž se vytěžilo i určité množství mědi a stříbra. Činnost dolu byla ukončena v roce 1997. Nejstarším stále používaným hlubinným dolem na stříbro v Evropě je důl Svornost v Jáchymově. Dnes se z něho získává voda, která je přírodně obohacena radonem. Ve 20. století se mnoho jáchymovských dolů, původně stříbrných, využívalo pro těžbu uranu.

Některé původně stříbrné doly dnes slouží jako turistické atrakce, např. důl Schweidrich na Děčínsku nebo důl Marie v Příbrami, které jsou za doprovodu průvodce přístupné návštěvníkům. V Příbrami existuje také hornické muzeum, které umožňuje prohlídku důlních štol. Komerční těžba stříbra dnes na území České republiky neprobíhá.

Použité zdroje
VOREL, Petr. Od pražského groše ke koruně české: průvodce dějinami peněz v českých zemích. 2., rozš. vyd. Praha: Havran, 2004. 577 s., xxxi s. barev. obr. příl. ISBN 80-86515-40-0.
Historie dolování ve městě Český Krumlov [online]. In: Český Krumlov [online] ©2006 [cit. 7. 9. 2020]. Dostupné z: http://www.ckrumlov.info/docs/cz/mesto_histor_dolova.xml
Březohorská rudní oblast - důl Marie [online]. In: Muzeum Minerál [online] ©1999 [cit. 7. 9. 2020]. Dostupné z: http://muzeum.mineral.cz/hornictvi/brezove-hory/dulni-dila/dul-marie.php
Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Stříbro [online]. c2020 [cit. 7. 9. 2020]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99%C3%ADbro

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.