Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Sudetoněmecká strana

Sudetoněmecká strana

Německá fašistická strana, založená za první republiky. Podporovala autonomii Sudet.


Vlajka Sudetoněmecké strany; zdroj: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Sudeten_German_Party.svg
Podrobné informace

Sudetoněmecká strana (Sudetendeutsche Partei, SdP) byla německá nacionalistická a posléze nacistická strana v době první republiky, neblaze proslulá spoluprací s nacistickým Německem a rolí „páté kolony“ v ČSR, a to zejména v posledních dvou letech republiky. V roce 1933 byla založena Konradem Henleinem pod názvem Sudetoněmecká vlastenecká fronta (Sudetendeutsche Heimatfront) a od 30. 4. 1935 přijala název Sudetoněmecká strana. SdP byla jedním z aktérů hrajících velkou roli v událostech, které vedly k mnichovské dohodě, připojení sudetských území k Německu a později i k obsazení Čech a Moravy.

V roce 1933 byla činnost Deutsche Nationalpartei a Deutsche nationalsozialistische Arbeiterpartei zakázána a členové těchto stran se stali jádrem nové Sudetoněmecké vlastenecké fronty. Pod novým názvem strana získala roku 1935 ve volbách do Národního shromáždění 15,2 % hlasů (1 249 530 voličů), stala se tak počtem voličů vítězem voleb a jen kvůli volebnímu systému nebyla první i v přepočtu na mandáty – získala 44 z celkem 300 křesel. Po tomto úspěchu rostl počet členů SdP dramatickým tempem: v lednu 1935 strana měla 107 785 členů a do konce roku 1938 to bylo téměř 1 350 000 členů.

V březnu 1938 se strana sloučila s Německým svazem zemědělců a s Německou křesťansko-sociální stranou lidovou, čímž se s 55 křesly stala nejsilnější stranou v poslanecké sněmovně. SdP byla radikálně opoziční a nacionalistická, ale až do roku 1937 deklarovala loajalitu vůči československé vládě a od nacistů se distancovala. V roce 1937 strana na pokyn německých nacistů, kteří ji instruovali k vyhrocení situace, vystoupila s požadavky autonomie vůči ČSR. SdP eskalovala napětí a 12. 9. 1938 zorganizovala ozbrojené povstání s již otevřeným požadavkem připojení Sudet k nacistickému Německu. Kvůli násilnostem, při nichž přišlo o život několik set lidí (a přes 2 000 jich bylo uneseno do nacistického Německa), byla strana o čtyři dny později úředně rozpuštěna. 30. října 1938, tedy po mnichovské dohodě a připojení sudetských pohraničních krajů k Německu, se SdP oficiálně sloučila s nacistickou NSDAP (Národně socialistická německá dělnická strana).

Použité zdroje
BERAN, Ladislav Josef a SCHWARZ, Josef, ed. Odepřená integrace: systémová analýza sudetoněmecké politiky v Československé republice 1918-1938. 1. vyd. Praha: Pulchra, 2009. 438 s. Testis; sv. 2. ISBN 978-80-87377-02-4.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.