Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Sursum

Sursum

České výtvarné a literární sdružení druhé generace českých symbolistů činné v letech 1910–1912, jehož členové se zajímali o niterné stavy člověka, byli ovlivnění okultismem a magií a snažili se o zachycení nadvědomí.


Autor: Josef Mirovský.
Podrobné informace

Sdružení Sursum bylo založeno 30. 7. 1910 a existovalo po dobu dvou let. Jeho zakladateli byli Emil Pacovský, Josef Váchal, Jan Konůpek, Jan Zrzavý a František Kobliha. V roce 1910 se v Brně konala jejich první společná výstava, která neměla téměř žádný ohlas. V následujícím roce byla v Praze uspořádána valná hromada, jíž se účastnilo přes 20 lidí s převahou básníků a literátů. Ke sdružení se přihlásili také spisovatelé Rudolf Medek, Vilém Bitnar, Oldřich Novotný, malíři Miroslav Sylla, Rudolf Adámek a Adolf Gärtner. Druhá výstava se uskutečnila v září roku 1912 v pražském Obecním domě spolu se Skupinou výtvarných umělců, reprezentující ranou kubistickou tvorbu. Jednalo se o poslední výstavu sdružení, která získala ohlas a zároveň vyvolala nespokojenost a ostrou kritiku.

V latině název sdružení sursum znamená „vzhůru“. Umělci se ve své tvorbě snažili zachytit lidskou duši a její pohnutky. Část členů sdružení byla spojována s katolickou revue Meditace a ovlivňoval je křesťanský mysticismus, který se stal platformou skupiny. Kvůli nedostatku teoretického zázemí a chybějící vůdčí osobnosti bylo působení sdružení zastaveno. Nástup nových avantgardních směrů navíc odsunul Sursum do zapomnění. Ve 30. letech 20. století byl svět ponořen do existenciální nejistoty a pocitu strachu z vypuknutí další války. V této době se také zvýšil zájem o esoterické nauky a lidské nadvědomí. Členové skupiny tak ve své vlastní tvorbě uplatňovali princip mysticismu a vizionářství a svoje specifické vidění rozvíjeli i nadále.

Použité zdroje
DIVIŠ, Ivan. Sursum. 5. vyd. Praha: Mladá fronta, 1991. 106 s. ISBN 80-204-0246-2.
DIVIŠ, Ivan. Sursum. V nakl. BB art 1. vyd. Praha: BB art, 2004. 87 s. Versus. ISBN 80-7341-191-1.
HOROVÁ, Anděla, ed. Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Vyd. 1. Praha: Academia, 1995- . sv. ISBN 80-200-0536-6.
LARVOVÁ, Hana, ed. Sursum: 1910-1912: [katalog výstavy, Praha 25. dubna - 25. srpna 1996. Praha: Galerie hlavního města Prahy, [1996]. 299 s. ISBN 80-7010-044-3.
Sursum: sdružení čes. výtvarných umělců z let 1910-1914: katalog výstavy, Gottwaldov, 8. dubna-25. května 1980 - Olomouc, červen-červenec 1980. Gottwaldov: Oblastní galerie výtvarného umění, 1980. 91, [2] s.
ŠMEJKAL, František. Sursum: 1910-1912: [umělecké sdružení druhé symbolistní generace]. V Hradci Králové: Krajská galerie, 1976. 55 s. Práce galerie.
TETIVA, Vlastimil. České umění XX. století. 1. díl, Secese a symbolismus, Sursum, kubismus, proměna krajiny, Sdružení jihočeských výtvarníků, avantgardní sdružení Linie, nezobrazující tendence, artificialismus, surrealismus. Hluboká nad Vltavou: Alšova jihočeská galerie, 2003. 217 s. ISBN 80-85857-67-7.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.