Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Uhlí

Uhlí

Důležitá strategická surovina, těží se v České republice hlavně v karvinské a mostecké oblasti.


Černé uhlí. Autor: Luis Miguel Bugallo Sánchez - Aisano, licence CC BY-SA 3.0 https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cern%C3%A9_uhl%C3%AD#/media/Soubor:Mineral_Antracita_GDFL001.JPG
Podrobné informace

Uhlí je usazená hornina zbarvená černě nebo hnědě. Formovalo se v geologických obdobích prvohor a třetihor rozkladem rostlinné hmoty v bažinatém prostředí, které trpělo nedostatkem kyslíku, a tím se zabraňovalo přirozenému rozložení organické hmoty. Uhlí se rozděluje na několik typů podle jakosti, nejčastější je rozdělení na hnědé a černé. Spolu s ropou a zemním plynem patří k fosilním palivům. Od doby průmyslové revoluce bylo uhlí strategickou surovinou, také dnes patří k hlavním zdrojům výroby elektrické energie v tepelných elektrárnách. Používá se též v chemickém průmyslu. Česká republika je důležitým producentem uhlí, v Evropě má vyšší produkci této horniny jenom Německo a Polsko. Průměrně se v České republice vytěží mezi 40 a 50 mil. tun uhlí ročně.

Historicky se černé uhlí těžilo na našem území v oblasti měst Ostrava a Karviná v Moravskoslezském kraji. Dnes se stále těží v oblasti obce Karviná, ostravské doly už nefungují. Černé uhlí z České republiky má výbornou jakost a jeho podstatná část se exportuje do jiných zemí. Těží se jen hlubinným způsobem. Důležitá, dnes již však nevyužívaná uhelná ložiska se nacházejí na území kladensko-rakovnické pánve. Uhelné sloje kvalitního černého uhlí jsou v České republice relativně běžné a vyskytují se na mnohých dalších místech, obvykle jsou však příliš malé na to, aby se jejich těžba ekonomicky vyplatila.

Méně kvalitní hnědé uhlí se v České republice spotřebovává téměř všechno. Většina se těží povrchovým způsobem, který výrazně zatěžuje životní prostředí. Jeho rozsáhlá naleziště se nacházejí v okolí města Most v severozápadních Čechách (mostecká uhelná pánev) a také v sokolovské uhelné pánvi pod Krušnými horami. Získává se rovněž v několika hlubinných dolech, například v obci Mydlovary.

Použité zdroje
BUFKA, Aleš, VEVERKOVÁ, Jana. Uhlí v České republice. In: energetika.tzb-info.cz [online]. 5. 11. 2019 [cit. 4. 9. 2020]. Dostupné z: https://energetika.tzb-info.cz/19810-uhli-v-ceske-republice
Uhlí na Mostecku. In: Podkrušnohorské technické muzeum [online]. Podkrušnohorské technické muzeum: ©2003 [cit. 7. 9. 2020]. Dostupné z: https://www.podkrusnohorskemuzeum.cz/cz/z-historie-uhli-na-mostecku
Wikipedia: Otevřená encyklopedie: Uhlí [online]. c2020 [cit. 7. 9. 2020]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Uhl%C3%AD

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.