Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Václav Bělohradský

Václav Bělohradský

Jeden z nejvýraznějších současných českých filozofů a sociologů, žijící v Itálii a v Česku, žák Jana Patočky.

 

 


Václav Bělohradský
Podrobné informace

17. 1. 1944 Praha

 

 

Václav Bělohradský vystudoval češtinu a filozofii na Univerzitě Karlově v roce 1967 jako žák Jana Patočky, jednoho z nejvýznamnějších českých filozofů 20. století. V roce 1970 emigroval do Itálie a začal pedagogicky působit na Filozofickém institutu v Janově (kde byl v roce 1968 na studijním pobytu). V roce 1973 zde byl jmenován profesorem sociologie. Od roku 1990 je profesorem politické sociologie na univerzitě v Terstu (Itálie) a hostujícím profesorem na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Po celou dobu emigrace spolupracoval s českými exilovými časopisy a nakladatelstvími.

Bělohradský je autorem řady filozofických a sociologických prací, které před rokem 1990 vydával italsky v Itálii nebo česky v exilových nakladatelstvích. Jeho studie vycházejí i ve Velké Británii, Francii, Kanadě, Spojených státech amerických a v České republice.

Od devadesátých let se vyjadřuje ke společenskému a politickému dění ve své rodné zemi. Zpočátku spolupracoval především s Mladou frontou Dnes. V současné době pravidelně publikuje články v literární příloze Salon deníku Právo. Vycházeje z názorů Jana Patočky a Edmunda Husserla Václav Bělohradský formuluje své názory na současnou evropskou společnost a kritizuje dnešní podobu globalizujícího se kapitalismu. V devadesátých letech důsledně obhajoval progresivní, ekologicky zaměřený liberalismus. Později toto pojetí revidoval z levicových pozic. Filozofii pojímá jako sdílenou životní praxi, osvobozující odstup od samozřejmosti světa a jako únik z vědecké a ekonomické racionality.

Václava Bělohradského, jednoho z dnešních nejvýraznějších českých filozofů, v roce 2013 vyznamenal prezident republiky Miloš Zeman medailí Za zásluhy. V roce 2016 Bělohradský neúspěšně kandidoval jako nestraník za Stranu zelených do Senátu Parlamentu České republiky.

 

 

Použité zdroje
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_B%C4%9Blohradsk%C3%BD
https://www.phil.muni.cz/fil/scf/komplet/belohr.html
https://www.fdb.cz/lidi-zivotopis-biografie/382195-vaclav-belohradsky.html
https://www.festivalfilosofie.cz/prednasejici/119-vaclav-belohradsky

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.