Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Vladimír Páral

Vladimír Páral

Prozaik, většina jeho próz se odehrává v průmyslové oblasti severních Čech. Úroveň jeho tvorby je velmi různorodá – od společenské satiry přes schematická prorežimní díla až k fantastické literatuře.


ČTK/Zavoral Libor.
Podrobné informace

*10. 8. 1932 Praha

Vladimír Páral maturoval roku 1950 na brněnském reálném gymnáziu a o čtyři roky později ukončil Vysokou školu chemicko-technologickou v Pardubicích. V roce 1956 nastoupil do ústecké Chemopharmy jako vědecký pracovník v oboru vývoje a výroby sexuálních hormonů, později působil jako chemik v oddělení vědecko-technických a ekonomických informací. Od 60. let přispíval do periodik Průboj, Mladý svět, Literární noviny, Vlasta, Rudé právo aj. Od roku 1967 se začal živit jako spisovatel z povolání. V letech 1971–1974 vykonával funkci redaktora Severočeského nakladatelství v Ústí nad Labem. Od roku 1995 žije střídavě v Praze a v Mariánských Lázních.

Na počátku své tvorby se Vladimír Páral projevil jako svérázný autorský typ s nezaměnitelným stylem, pro který je charakteristické časté opakování vět, motivů a situací. Páralovy prózy z 60. let mají obdobné náměty: tématem jeho prvních děl je konflikt mezi stereotypní každodenností a osobním prožitím reality (Veletrh splněných přání /1964/, Soukromá vichřice /1966/, Katapult /1967/). Tyto knihy a nejznámější Páralův román z tohoto období Milenci a vrazi (1969) se odehrávají v průmyslové oblasti severních Čech, ve fiktivní chemičce Kotex. Lidé se zde podobají loutkám a nejen jejich osudy, ale i jména bývají navzájem snadno zaměnitelná. Tato díla patří do tzv. černé pentalogie, kterou dovršuje román Profesionální žena (1971), jenž měl být parodií na pokleslou literaturu a který je však již značně schematický. Další období jeho tvorby je reprezentováno tzv. bílou pentalogií, z níž však vyšly jen čtyři romány (Mladý muž a bílá velryba /1973/, Radost až do rána /1975/, Generální zázrak /1977/, Muka obraznosti /1980/). Zapsal se i do dějin české sci-fi literatury – např. románem Romeo a Julie 2300 (1982). Podle jeho námětů byla natočena řada filmů.

Audio (2 nahrávky)
Upoutávka


Datace


Použité zdroje
BLAHYNKA, Milan, ed. Čeští spisovatelé dvacátého století: slovníková příručka. 1. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1985. 830 s.
JANOUŠEK, Pavel a kol. Slovník českých spisovatelů od roku 1945. Vyd. 2. Praha: Brána, 1999. 2 sv. ISBN 80-7176-939-8.
LEHÁR, Jan et al. Česká literatura od počátků k dnešku. 2., dopl. vyd. [i.e. 3. vyd.]. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008. 1082 s. Česká historie; sv. 4. ISBN 978-80-7106-963-8.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.