Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Zámek Velké Losiny

Zámek Velké Losiny

Renesanční zámek ve stejnojmenné obci v Olomouckém kraji. Patří k nejlépe zachovaným ukázkám arkádového zámku, charakteristické stavby moravské renesance.


Zámek Velké Losiny. Autor: Bjalek Michal, licence CC BY-SA 3.0 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Z%C3%A1mek_Velk%C3%A9_Losiny,_Velk%C3%A9_Losiny_268.JPG
Podrobné informace

Zámek Velké Losiny nechal postavit mezi lety 1577 a 1591 přední moravský šlechtic Jan mladší ze Žerotína, který se v obci zasloužil o výstavbu lázní a proslulé ruční papírny. V letech 1678–1692 se zde odehrávaly nechvalně známé čarodějnické procesy, podle nichž vznikl román Václava Kaplického Kladivo na čarodějnice a stejnojmenný film Otakara Vávry. Na konci 17. století byl k zámku přistavěn tzv. „nový“ zámek, kde šlechtičtí majitelé nadále pobývali, zatímco původní „starý“ zámek byl přeměněn na muzeum. V roce 1802 koupili Velké Losiny Lichtenštejnové, kteří je vlastnili až do roku 1945, kdy jim byly na základě Benešových dekretů zkonfiskovány.

„Starý“ zámek představuje netypicky otevřenou trojkřídlou stavbu (většina zámků z této doby je uzavřená ze všech stran) s patrovým arkádovým ochozem. Jeho vnější podoba se od 16. století téměř nezměnila. Stěny jsou zdobeny sgrafitovými psaníčky a scénami s loveckými výjevy. Z řady renesančních a barokních interiérů je nejcennější tzv. rytířský sál, který kromě iluzivního kazetového stropu zdobí také vzácně dochované kožené tapety z poloviny 17. století (s výjimkou tapet ve Valdštejnském paláci v Praze nejstarší v zemi). Na zámku se zachovala také původní kamna z 80. let 16. století a renesanční příborník. Dvě zámecké kaple jsou zdobeny barokními freskami od významného moravského malíře Jana Kryštofa Handkeho. Zámecký areál dnes uzavírá jednopodlažní „nový“ zámek, v němž se nacházejí barokní a empírové místnosti, mezi nimi i obrazárna s portréty Žerotínů a Lichtenštejnů. Ačkoliv je o více než sto let mladší, tvar jeho arkád byl záměrně přizpůsoben arkádám původní zámecké budovy, aby spolu obě stavby vytvářely co nejvíce harmonický celek.

Použité zdroje
Bartušek, Antonín a Lifka, Bohumír. Velké Losiny: Státní zámek, město a okolí. 1. vyd. Praha: STN, 1954. [1], 23, [1] s. Publikace Státní památkové správy.
David, Petr a Soukup, Vladimír. Dějiny zámků v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Vyd. 1. Praha: Knižní klub, 2013. 424 s. ISBN 978-80-242-4226-2.
Vojkovský, Rostislav. Velké Losiny: zámek severně od Šumperka. 1. vyd. Hukvaldy-Dobrá: Putujme, 2013. 31 s. Putujme po hradech a zámcích; sv. 38. ISBN 978-80-87712-72-6.
.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.