Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Zdislava z Lemberka (česká světice)

Zdislava z Lemberka (česká světice)

Šlechtična, která se zasloužila o rozšiřování dominikánského řádu v českých zemích. Byla prohlášena českou světicí a patronkou rodin, kongregace sester dominikánek, liberecké diecéze a Libereckého kraje.


Rekonstrukce tváře Zdislavy z Lemberka. Zdroj: Cicero Moraes, licence CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Podrobné informace

Zdislava z Lemberka se narodila kolem roku 1220. Její otec, Přibyslav z Křižanova, byl významným moravským velmožem. Přibyslav a jeho manželka Sibyla podporovali rozvoj církevního života v českých zemích, zasloužili se mimo jiné o založení minoritského kláštera v Brně a cisterciáckého kláštera ve Žďáru nad Sázavou. Život jejich nejstarší dcery Zdislavy je možné rekonstruovat pouze z útržkovitých zpráv, především z latinské veršované kroniky žďárského kláštera z roku 1300 a česky psané kroniky tzv. Dalimila z roku 1314. Podle tradice tíhla Zdislava již od svých raných let k náboženskému životu, během dětství prý dokonce utekla z domova, aby mohla žít poustevnickým životem. Zda k tomu skutečně došlo, je ovšem dnes již nemožné zjistit. Kolem roku 1240 se Zdislava provdala za velmože Havla z Lemberka, který zastával významné postavení na dvoře králů Václava I. a Přemysla Otakara II. V průběhu života Havel získal pod svou správu území severních Čech na hranicích s Lužicí, kde založil například město Jablonné v Podještědí. Zdislava hrála v manželství aktivní úlohu, podporovala na českém území nově příchozí dominikánský řád a spolu se svým manželem se zasloužila o vznik dominikánských klášterů v Jablonném a Turnově, kde založila špitál, kam údajně sama docházela léčit nemocné. Zemřela za nevyjasněných okolností roku 1252, pravděpodobně ve věku 30 let. Zdislava byla pochována v kostele sv. Vavřince v Jablonném. Byla blahoslavena roku 1907, svatořečena byla o několik desítek let později roku 1995 papežem Janem Pavlem II. Roku 2000 byla prohlášena patronkou litoměřické diecéze a o dva roky později také okolního Libereckého kraje, rozkládajícího se dnes v oblasti kolonizované ve 13. století Havlem z Lemberka. Je uznána také jako patronka rodin, českého národa a kongregace sester dominikánek.

Použité zdroje
HÁJEK, Václav. Svatá Zdislava: matka vyhoštěných. In: Světci a svědci [dokumentární pořad] ČT 8. 7. 2007.
KALISTA, Zdeněk. Blahoslavená Zdislava z Lemberka: listy z dějin české gotiky. Dopl. vyd. Praha: Zvon, 1991. 341 s., [32] s. obr. příl. ISBN 80-7113-042-7.
PIŤHA, Petr. Blahoslavená Zdislava. 1. vyd. Praha: Zvon, 1991. 43 s. Světci desetiletí duchovní obnovy. ISBN 80-7113-036-2.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.