Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Antonín Holý

Antonín Holý

Český vědec světového významu, vyvinul mj. preparáty, které léčí pacienty nakažené virem HIV a onemocněním AIDS.


Autor: Akademie věd České republiky / Czech Academy of Science (photo by Stanislava Kyselová) / CC BY-SA 3.0 CZ, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anton%C3%ADn_Hol%C3%BD_4_5_15_Prof_Holy_pro_deClercq_Pruhonice_foto_Stanislava_Kyselov%C3%A1,_AV_%C4%8
Podrobné informace

*1. září 1936 Praha – 16. července 2012 Praha

Antonín Holý patří k nejznámějším českým vědcům 20. století. Studoval organickou chemii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy mezi lety 1954–1959. Poté pracoval na výzkumu praktického využití nově syntetizovaných sloučenin v lékařství v Ústavu organické chemie a biochemie Československé akademie věd, vedeného Františkem Šormem – jedním z nejvýznamnějších chemiků tehdejšího Československa.

V roce 1966 se Antonín Holý během doktorského studia vypravil na několik měsíců do Göttingenu (Západní Německo).

Nabíral zkušenosti v Institutu Maxe Plancka (Max-Planck-Institut für experimentelle Medizin) u průkopníka genového výzkumu Friedricha Cramera, kde zdokonalil metodiku práce s nukleovými kyselinami. Ačkoli se po okupaci Československa v roce 1968 podmínky pro práci vědců náhle zhoršily, dokázal Holý přijít s výsledky světové úrovně. Právě Holého výzkum vedl k objevení látek s potenciálním antivirovým účinkem – v souvislosti s nastupující hrozbou AIDS. V té době sice v Československu neexistoval dostatečně rozsáhlý farmaceutický průmysl schopný zahájit komplexní výzkum tvorby léků, které by se daly používat při léčbě AIDS. Naštěstí se však v USA našla společnost, která licenci na Holého patenty týkající se acyklických nukleosidfosfonátů koupila, a tím začal vývoj léku, který měl lidem s HIV/AIDS pomoci.

Holého práce byla korunována úspěchem v 90. letech 20. století a na začátku 21. století, kdy se na trhu v USA objevily preparáty vyrobené na základě jeho objevů. Šlo o Vistide (1996) pro léčení infekcí u pacientů s oslabenou imunitou, léčebný přípravek Hepsera (2002) proti chronické virové hepatitidě B a Viread (2001), který je jeden z nejpoužívanějších léků proti AIDS. Na základě léku Viread vznikl i lék Truvada, který dnes patří k nejúčinnějším lékům proti HIV infekci. V letech 1994–2002 byl Antonín Holý ředitelem Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, jemuž jeho patenty přinesly finanční prostředky, které umožnily přijímat nové nadějné vědce a nakupovat nové výzkumné technologie. Absolvoval také řadu úspěšných přednáškových turné po celém světě.

Antonín Holý je držitelem 60 patentů a autorem či spoluautorem několika set publikací. Díky jeho patentům získává Ústav organické chemie a biochemie 1–2 mld. Kč ročně za licenční poplatky. Počet citací jeho článků přesahuje 10 000, čímž je řazen mezi nejúspěšnější chemiky ve světě. Jeho práce byla oceněna čestnými doktoráty Univerzity v Gentu (Belgie), Univerzity Palackého v Olomouci, Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a Univerzity v Manchesteru, dále také Descartovou cenou Evropské unie za vědecký výzkum atd. V den jeho smrti, 16. července 2012, zaznamenala jeho práce další úspěch – tehdy Úřad pro kontrolu léčiv v USA schválil užívání léku Truvada, který snižuje rizika nákazy virem HIV.

Použité zdroje
STEJSKALOVÁ, Květa et al. Vědci, vynálezci a podnikatelé v Českých zemích. Svazek třetí, Heyrovský, Dolejšek, Svoboda, Wichterle, Svatý, Holý. Praha: Jonathan Livingston, s.r.o., 2017. 261 stran. ISBN 978-80-7551-046-4.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.