Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU

Téma: Funkcionalismus (9 záznamů)

Brněnský hřbitov (Ústřední hřbitov města Brna)

Rozsahem největší hřbitov na území města Brna. Kulturně významné místo posledního odpočinku řady osobností spojených s uměleckým a intelektuálním životem Moravy. Architektonicky významné memento brněnského meziválečného funkcionalismu.

Svaz moderní kultury Devětsil

Významné avantgardní umělecké sdružení literátů, teoretiků, architektů, divadelníků a výtvarníků s vlastním programem. Pořádalo různé kulturní akce především v duchu levicové politiky.

Alois Dryák

Český architekt první poloviny 20. století a autor Velkého strahovského stadionu, který je svou rozlohou nejrozsáhlejším sportovním stadionem na světě.

Josef Gočár

Významný český architekt, urbanista a designér, zakládající osobnost české moderní architektury.

Josef Chochol

Významný český kubistický architekt, urbanista, designér a teoretik architektury první poloviny 20. století.

Pavel Janák

Významný český architekt a teoretik, jeden ze spoluzakladatelů české moderní architektury.

Národní památník na Vítkově

Funkcionalistický památník na vrchu Vítkově v Praze. Patří k dominantám moderní pražské architektury a jeho součástí je i jedna z největších bronzových jezdeckých soch na světě.

Otakar Novotný

Český architekt, designér, redaktor a vysokoškolský pedagog, jehož nejvýznamnějším počinem je budova Spolku výtvarných umělců Mánes v Praze.

Karel Teige

Teoretik a programový estetik, vůdčí osobnost české levicové avantgardy, sociolog architektury, výtvarný a literární kritik, publicista a překladatel. Stál u vzniku a formování poetismu a přijetí surrealismu.

Zobrazeno 1 - 9 záznamů
z celkového počtu 9

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.