Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Ludvík Jagellonský

Ludvík Jagellonský

Český a uherský král v letech 1516–1526. Byl posledním členem dynastie Jagellonců na českém trůně.


Ludvík Jagellonský – obraz od Bernarda Strigela. Sbírka: Kunsthistorisches Museum Wien, licenec Public Domain, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bernhard_Strigel_004.jpg
Podrobné informace

*1. 7. 1506 Budín, Uherské království (dnešní Maďarsko) – 29. 8. 1526 Moháč, Uherské království (dnešní Maďarsko)

Ludvík Jagellonský byl druhým potomkem krále Vladislava Jagellonského a Anny z Foix, jeho ženou se pak stala dcera císaře Maxmiliána I. Marie Habsburská. Na trůn nastoupil v pouhých deseti letech, a začal být tedy proto označován jako „král dítě“. Většinu svého života strávil v Uhrách, v Čechách pobýval pouze jednou (v letech 1522–1523), aby zde obnovil autoritu královské moci. Ta byla v této době fakticky rozvrácena mocnou šlechtou, král proto odvolal dosavadní vysoké hodnostáře, včetně svého faktického zástupce Zdeňka Lva z Rožmitálu, a na jejich místo dosadil vlastní spojence. Nedlouho po jeho odjezdu v roce 1523 však tito aristokraté získali své pozice zpět. Ani v Uhrách se mu nepodařilo proti šlechtě prosadit. Hlavní výzvou, které však musel čelit, bylo nebezpečí ze strany osmanské říše, která již v roce 1521 dobyla Bělehrad a ohrožovala samotné Uhry. Ludvík nedokázal sehnat pro boj s Osmany mezinárodní podporu a vpádu mocné armády včele se sultánem Sulejmanem Nádherným byl nucen čelit osamocen. Slabé uherské vojsko utrpělo 29. 8. 1526 v bitvě u Moháče drtivou porážku, přičemž král se na útěku utopil v bažině.

Ludvík se pokoušel vystupovat jako energický panovník, často se však nacházel ve vleku šlechty stejně jako jeho otec, ale neměl čas ani prostředky na to, aby obtížnou situaci obou království výrazněji změnil. Jeho předčasná smrt znamenala vymření dynastie Jagellonců na českém a uherském trůně. Na základě nástupnických dohod z doby vlády Vladislava Jagellonského a volby českých stavů se novým králem stal Ferdinand I. Habsburský, manžel Ludvíkovy sestry Anny, který započal téměř čtyřsetleté panování rodu Habsburků na českém trůně.

Použité zdroje
BLÁHOVÁ, Marie, FROLÍK, Jan a PROFANTOVÁ, Naďa. Velké dějiny zemí Koruny české. Vyd. 1. Praha: Paseka, 1999-2007. 19 sv. ISBN 80-7185-264-3.
RANDÁK, Jan a kol. Osobnosti českých dějin. Vyd. 1. Praha: Knižní klub, 2013. 432 s. ISBN 978-80-242-4196-8.
RYANTOVÁ, Marie, ed., VOREL, Petr, ed. a ANTOTNÍN, Robert. Čeští králové. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2008. 583 s., [8] s. barev. obr. příl. Historická paměť. Velká řada; sv. 16. ISBN 978-80-7185-940-6.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.