Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Soběslav II.

Soběslav II.

Český kníže v letech 1173–1178. Svoji vládu opíral o nižší vrstvy společnosti, proto byl svými protivníky posměšně označován jako „kníže sedláků“.


Soběslav II. vězněm na Přimdě - obraz Věnceslava Černého. Licence Public Domain, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:V%C4%9Bnceslav_%C4%8Cern%C3%BD_-_Sob%C4%9Bslav_II._v%C4%9Bzn%C4%9Bn_na_hrad%C4%9B_P%C5%99imd%C4%9B.jpg
Podrobné informace

*asi 1128 – 29. 1. 1180

Soběslav II. byl synem knížete Soběslava I. a Adléty Uherské. Náležel tedy k „soběslavovské“ linii Přemyslovců, která soupeřila o moc s „vladislavovskou“ linií. Dvakrát se pokusil v letech 1048 a 1061 svrhnout z trůnu Vladislava II., pokaždé však byl zajat a následně dlouhá léta vězněn na hradě Přimda (1148–1150, 1161–1173). Situace se změnila až koncem roku 1172, kdy Vladislav dobrovolně abdikoval, aby umožnil nastoupit na trůn svému synu Bedřichovi. Císař Fridrich I. Barbarossa Bedřichovu volbu neuznal a v září 1173 určil místo něho  knížetem Soběslava.

Po návratu do Prahy byl Soběslav jednomyslně zvolen novým knížetem, českým velmožům však nedůvěřoval a opíral se spíše o nižší společenské vrstvy, zejména knížecí svobodné sedláky. Brzy ztratil přízeň císaře Fridricha I., neboť se neúčastnil dvorských sjezdů a v roce 1176 kvůli pohraničnímu sporu brutálně vyplenil část sousedního Rakouska, čímž na sebe přivolal papežskou klatbu. Prudce se zhoršila i Soběslavova pozice v českých zemích. Nechal uvěznit svého bratra Oldřicha a jeho spory se znojemským a brněnským údělným knížetem Konrádem Otou přerostly v roce 1178 v otevřenou válku. Nespokojený Fridrich I. udělil Čechy v léno již jednou sesazenému Bedřichovi, který se následně poměrně snadno zmocnil vlády. Soběslav se ještě v roce 1179 pokusil vybojovat trůn zpět, i přes dílčí vítězství byl však nakonec poražen a o rok později ve vyhnanství zemřel.

 

 

 

 

Použité zdroje
BLÁHOVÁ, Marie, FROLÍK, Jan a PROFANTOVÁ, Naďa. Velké dějiny zemí Koruny české. Svazek 1. Praha: Paseka, 1999. ISBN 80-7185-264-1.
RANDÁK, Jan a kol. Osobnosti českých dějin. Vyd. 1. Praha: Knižní klub, 2013. 432 s. ISBN 978-80-242-4196-8.
ŽEMLIČKA, Josef. Čechy v době knížecí: (1034-1198). 2., opr. a dopl. vyd. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2007. 712 s. Česká historie; sv. 2. ISBN 978-80-7106-905-8.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.