Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Vladivoj

Vladivoj

Český kníže v letech 1002–1003. Během své krátké vlády výrazně přispěl k začlenění českého státu do římskoněmecké říše.


Autor: Josef Mirovský.
Podrobné informace

*není známo – 1003

Původ knížete Vladivoje je dodnes nejasný. Pravděpodobně pocházel z Polska a byl spřízněn s Přemyslovci po ženské linii, mohl však být také nejmladším synem knížete Boleslava I. Po svržení Boleslava III. v roce 1002 přišel s podporou polského knížete Boleslava Chrabrého do Čech a byl zdejšími velmoži jednomyslně zvolen novým panovníkem. Saský kronikář Dětmar z Merseburku jej líčí jako notorického opilce, který bez alkoholu nevydržel ani hodinu. Ačkoliv Vladivoj vládl pouze několik měsíců, než patrně vinou nadměrného pití zemřel, stihl zásadním způsobem upravit právní postavení českého státu ve střední Evropě. Kvůli obavám o ztrátu trůnu slíbil věrnost římskoněmeckému králi Jindřichu II. a nechal si od něj Čechy udělit v léno. Tím se české knížectví fakticky začlenilo (na rozdíl od Polska a Uher) do římskoněmecké říše, s níž zůstalo alespoň formálně spjato až do roku 1806.

Použité zdroje
BLÁHOVÁ, Marie, FROLÍK, Jan a PROFANTOVÁ, Naďa. Velké dějiny zemí Koruny české. Svazek 1. Praha: Paseka, 1999. ISBN 80-7185-264-1.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.