Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Vratislav I.

Vratislav I.

Český kníže v letech 915–921, otec knížat sv. Václava a Boleslava I.


Vratislav I. – malba z 15. století na tumbě knížete uložené v bazilice sv. Jiří na Pražském Hradě. Autor: neznámý, licence Public Domain, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wratys%C5%82aw1.jpg
Podrobné informace

*asi 888 – †13. 2. 921

Vratislav I. byl druhorozeným synem knížete Bořivoje I. a kněžny Ludmily, první české světice. Na trůn nastoupil roku 916 po smrti svého bratra Spytihněva I. Jeho manželkou byla Drahomíra ze slovanského kmene polabských Stodoranů. O Vratislavově šestileté vládě máme pouze minimum zpráv. Svatováclavské legendy jej popisují jako velkého a slavného panovníka, což je však pravděpodobně pouhé literární klišé. Přibližně roku 920 založil na Pražském hradě baziliku sv. Jiří, která se měla stát rodovým pohřebištěm. Zemřel o rok později, podle nepříliš spolehlivých zpráv při boji s kočovnými Maďary.

Použité zdroje
BARTLETT, Robert et al. Přemyslovci: budování českého státu. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009. 779 s. ISBN 978-80-7106-352-0.
BLÁHOVÁ, Marie, FROLÍK, Jan a PROFANTOVÁ, Naďa. Velké dějiny zemí Koruny české. Svazek 1. Praha: Paseka, 1999. ISBN 80-7185-264-1.
RANDÁK, Jan a kol. Osobnosti českých dějin. Vyd. 1. Praha: Knižní klub, 2013. 432 s. ISBN 978-80-242-4196-8.
RYANTOVÁ, Marie, ed., VOREL, Petr, ed. a ANTONÍN, Robert. Čeští králové. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2008. 583 s., [8] s. barev. obr. příl. Historická paměť. Velká řada; sv. 16. ISBN 978-80-7185-940-6.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.