Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Zámek Bruntál

Zámek Bruntál

Zámek ve stejnojmenném městě; náleží k  nejvýznamnějším památkám českého Slezska. V jeho architektuře se ojedinělým způsobem snoubí prvky severské renesance a pozdního baroka.


Zámek Bruntál. Autor: Norbert Požár (cs:User:Bertik), licence CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Z%C3%A1mek_Brunt%C3%A1l.jpg
Podrobné informace

Zámek Bruntál vznikl mezi lety 1556–1608 postupnou přestavbou středověkého šlechtického hradu. Náklady na jeho stavbu byly natolik velké, že kvůli zvýšeným daním se proti majiteli Janu Staršímu z Vrbna vzbouřili místní sedláci i měšťanstvo. Po bitvě na Bílé hoře odešli pánové z Vrbna do emigrace a zámek se dostal do majetku řádu německých rytířů. V roce 1723 se uvažovalo o jeho stržení, řád však nakonec v letech 1766–1769 provedl nákladnou pozdně barokní rekonstrukci, která stavbě dala její dnešní podobu. Úpravy interiérů pokračovaly do konce 18. století a posléze na přelomu 19. a 20. století. V roce 1938 byl řádu německých rytířů zámek zabaven nacistickým Německem a v roce 1948 komunistickým režimem. Dnes se nachází v majetku státu.

Zámek má neobvyklý tvar kruhové výseče, který zdědil po původním hradu. Stísněné nádvoří lemují renesanční arkády a 61 metrů vysoká hodinová věž s točitým schodištěm, které před barokní přestavbou představovalo jediný možný vstup do vyšších zámeckých pater. Vnější strana zámku je již plně barokní; fasáda hlavního průčelí je členěna střídáním oken a protáhlých pilastrů, které narušuje jen mohutný vstupní portál. Interiérům vévodí zámecká obrazárna s díly evropských mistrů z 16.–18. století, pozoruhodný je také schodišťový vestibul, který zdobí na 60 portrétů řádových velmistrů s jejich šlechtickými erby. Sály prvního patra jsou zdobeny rokokovými malbami a původním mobiliářem z 18.–20. století. Kolem zámku se rozprostírá park, k němuž patří i salla terrena, a zbytky městských hradeb.

 

Použité zdroje
David, Petr a Soukup, Vladimír. Dějiny zámků v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Vyd. 1. Praha: Knižní klub, 2013. 424 s. ISBN 978-80-242-4226-2.
Štěpán, Václav. Historie zámku Bruntál. 2., dopl. vyd. V Bruntále: Muzeum, ©2009. 64 s., [8] s. barev. obr. příl. ISBN 978-80-87038-12-3.
Vojkovský, Rostislav. Bruntál: zámek v Bruntále. 1. vyd. Hukvaldy-Dobrá: Putujme, 2013. 26 s. Putujme po hradech a zámcích; sv. 8. ISBN 978-80-87712-50-4.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.