Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU

Téma: Osobnosti (47 záznamů)

Karel Kosík

Významný český filozof, sociolog a historik. Představitel československého humanistického marxismu, v 60. letech nejznámější osobnost české filozofie v zahraničí. Publikací Dialektika konkrétního z roku 1963 se stal světoznámým a uznávaným myslitelem.

Karel Kramář

První premiér Československé republiky.

Pavel Ludikar

 

Zpěvák (bas) světového renomé; jako operní pěvec, interpret písní i klavírista vystupoval v první polovině 20. století prakticky na všech světově významných pódiích.

 

 

 

 

 

Milan Machovec

Český filozof, humanistický a reformní marxista. V 60. letech patřil k mezinárodně respektovaným teoretikům filozofického dialogu marxistů a křesťanů. Svým osobitě pojatým marxistickým humanismem položil základy porozumění mezi oběma tábory.

Jan Masaryk

Český diplomat a politik, mladší syn prezidenta T. G. Masaryka. Zemřel za nevyjasněných okolností.

František Moravec

Známý československý vojenský velitel, člen vojenské zpravodajské služby a jeden z lidí, kteří naplánovali atentát na Reinharda Heydricha.

Muži 28. října

Pětice mužů, členů Národního výboru, 28. 10. 1918 vyhlásili v Praze existenci samostatného státu a převzali klíčové úřady. Jednalo se o představitele klíčových politických stran, kteří se v říjnu 1918 neúčastnili schůzky s představiteli československého odboje v Ženevě. Byli jimi Dr. Alois Rašín, Dr. František Soukup, Antonín Švehla, Jiří Stříbrný a Dr. Vavro Šrobár.

 

 

 

 

Jan Nepomuk Neumann (český světec)

Kněz působící v USA, člen redemptoristického řádu a pozdější filadelfský biskup. V roce 1977 byl v Římě svatořečen papežem Pavlem VI.

Antonín Novotný (prezident)

třetí prezident komunistického Československa úřadující mezi lety 1957 a 1968. Svou politickou kariéru postavil na konexích v Moskvě.

Jan Palach

Student historie a politické ekonomie na FF UK, symbol krajního občanského protestu a demonstrativní oběti. Jeho sebevražda sebeupálením v lednu roku 1969 byla výrazem aktivního vzdoru studentů a velké části občanů proti sovětské okupaci a nastupující politické represi.

Ferdinand Peroutka

Přední osobnost české mediální, veřejné a literární scény 1. poloviny 20. století. Esejista a publicista, šéfredaktor vlivného týdeníku Přítomnost. Zastával liberálně levicové postoje a měl blízko k politice prezidenta T. G. Masaryka.

Josef Plojhar

Československý katolický kněz a politik, poslanec československého parlamentu a ministr zdravotnictví v letech 1948–1968, místopředseda a později předseda Československé strany lidové, představitel spolupráce této strany s diktaturou KSČ.

 

 

Prokop (český světec)

Kněz, poustevník, spoluzakladatel a první opat Sázavského kláštera. Patří mezi české zemské patrony.

Reinhard Tristan Eugen Heydrich

Zastupující říšský protektor protektorátu Čechy a Morava za druhé světové války. Nejznámější a nejvíce nenáviděný nacista v Československu.

Bohuslav Sobotka

V pořadí jedenáctý premiér samostatné České republiky.

František Soukup

 

Český a československý sociálně demokratický politik a publicista, doktor práv, stoupenec humanistických principů T. G. Masaryka. Jeden z „Mužů 28. října“.

 

 

 

 

Franz Spina

Českoněmecký agrární politik, filolog a literární vědec, člen několika československých vlád; zastánce spolupráce Čechů a Němců ve společném státě.

Jiří Stříbrný

Český pravicový politik, novinář a vydavatel, jeden z „Mužů 28. října“. Za první i druhé republiky významným způsobem zasahoval do československého veřejného a politického života. Byl ministrem v několika československých vládách. Vydával štvavý a bulvární tisk. Po druhé světové válce byl obviněn z kolaborace a odsouzen na doživotí.

Berta von Suttnerová

Publicistka a spisovatelka, nositelka Nobelovy ceny za mír, věnovala se především mírovému hnutí, angažovala se v podpoře práv národnostních menšin a ženských práv. Byla blízkou spolupracovnicí Alfreda Nobela.

Ivan Sviták

 Český filozof, teoretik kultury, publicista a glosátor veřejného dění. Významný představitel českého marxistického humanismu a filozofické antropologie. Autor významných esejů o myšlenkovém odkazu českých dějin.

Zobrazeno 21 - 40 záznamů
z celkového počtu 47

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.