Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU

Téma: Renesance a humanismus (7 záznamů)

15.–17. století

Okruh uživatelů latiny se v pohusitských Čechách početně a teritoriálně zúžil. Humanismus se stává převládajícím proudem. V jeho vývoji se dá vysledovat řada fází a také kulturní centra, ze kterých se šířil předěsím z Praze a z Olomouce. Jedna část českých humanistů psala latinsky (Bo­huslav Hašištejnský z Lobkovic). Prudce se však začíná rozvíjet tvorba v češtině; jejími iniciátory byli vět­šinou utrakvisté měšťanského původu. Po polovině 16. století se prosazují stoupenci humanistického vzdělání: v roce 1567 píše Jan Blahoslav Filipiku proti misomusům (tj. bojovnou řeč proti nepřátelům múz - umění a věd). V literárním vývoji 15. až 16. století se objevují i renesanční prvky, najdete je především v milostných básních Hynka z Poděbrad a v prozaické satiře Frantova práva. V této době byly v oblibě duchovní, většinou nekatolické písně. Objevují se letáky (tištěné), které informovaly o různých zprávách, říkalo se jim noviny. Velmi populární zůstávaly knížky lidového čtení.

Jan Blahoslav

Básník, překladatel, historik, gramatikář a hudební teoretik. Kněz a biskup Jednoty bratrské a také významný představitel českého humanismu.

Jan Campanus Vodňanský

Básník, pedagog, autor první známé historické hry s námětem z českých dějin, hudební skladatel a přední představitel pražské univerzity v předbělohorském období.

Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic

Básník a prozaik, jeden z hlavních představitelů humanistické literatury v jagellonské době. Obdivovali ho jak domácí, tak i zahraniční kolegové. Jako jeden z prvních Čechů četl v originále latinské i řecké klasiky a procestoval téměř všechny země antického světa.

Petr Chelčický

Náboženský myslitel, spisovatel a překladatel, jedna z nejvýznamnějších postav české literatury období husitských válek a hlavní představitel pozdější podoby husitské ideologie.

Kronika Václava Hájka z Libočan

Nejznámější dějepisné humanistické dílo, vyšlo roku 1541. Kronika byla velmi oblíbená u čtenářů hlavně díky použití češtině blízké lidové řeči.

Pavel Kyrmezer

Spisovatel, dramatik a kněz slovenského původu. Jeho hry představují jeden z nejvyspělejších projevů českého dramatu 16. století.

Daniel Adam z Veleslavína

Významný organizátor českého literárního a kulturního života. Produkce Veleslavínovy tiskárny představuje jeden z vrcholů české humanistické typografie.

Zobrazeno 1 - 7 záznamů
z celkového počtu 7

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.