Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU

Téma: Výtvarné umění (134 záznamů)

Hans von Aachen

Jeden z nejvýznamnějších německých malířů, který působil především na pražském dvoře císaře Rudolfa II., ovlivnil tvorbu mnoha umělců epochy manýrismu.

Mikoláš Aleš

Kreslíř, malíř, ilustrátor, jeden z nejvýznamnějších umělců generace Národního divadla a morální vzor generace nadcházející. Ve své práci vycházel z romantismu a jeho malby jsou ve velké míře inspirovány dějinami slovanských národů.

Giuseppe Arcimboldo

Významný italský malíř pozdního manýrismu, působil jako dvorní umělec v  Praze a díky svému netradičnímu vidění reality a způsobu zobrazování se stal velkou inspirací pro nejslavnější světové malíře moderní doby.

Artificialismus

Český výtvarný směr, založený dvěma českými umělci, jenž vznikl ve Francii a byl aktuální mezi dvěma světovými válkami.

Barokní kašny v Olomouci

Soubor barokních kašen s originálním řešením vodních nádrží. Jsou zdobeny antickými motivy a považovány za vrcholná díla období baroka, patří mezi národní kulturní památky.

Jan Jiří Bendl

Nejvýznamnější český sochař raného baroka, proslavil se především dřevěnými díly pro pražské kostely. Svou tvorbou, nepoškozenou dílenskými vlivy, inspiroval řadu dalších umělců a mladší generaci sochařů včetně Ferdinanda Maxmiliána Brokoffa.

František Bílek

Sochař, grafik, architekt, designér, ilustrátor a literát, nejvýraznější představitel české sochařské generace symbolistů. Svou inspiraci hledal v různých duchovních proudech, byl znám jako náboženský myslitel a mystik.

Adolf Born

Významný český grafik, malíř, ilustrátor, scénograf, animátor a karikaturista, jedna z nejdůležitějších postav českého komiksu.

Vladimír Boudník

Grafik, malíř, představitel aktivní a strukturální grafiky, jeden z nejnadanějších českých umělců. Obohatil české moderní umění o nový umělecký směr, tzv. explosionalismus.

Petr Brandl

Malíř, čelný představitel českého vrcholného baroka, jehož práce jsou považovány za jeden z vrcholů českého barokního malířství.

Braunův betlém

Monumentální a jedinečné sochařské dílo Matyáše Bernarda Brauna a jeho dílny, jež je považováno za jedno z vrcholných děl baroka a je vytvořeno bezprostředně v přírodě.

Ferdinand Maxmilián Brokoff

Český sochař a řezbář, jedna z nejtalentovanějších osobností českého sochařství období vrcholného baroka. Svou tvorbou ovlivnil především barokní vzhled hlavního města Prahy a inspiroval následující generace významných českých sochařů.

Václav Brožík

Jeden z nejznámějších českých malířů v Evropě konce 19. století, oficiální malíř Rakouska-Uherska a člen generace Národního divadla. Proslavil se historickou malbou a portréty.

Zdeněk Burian

Významný malíř a velmi plodný ilustrátor 20. století, jenž svými kresbami opatřil stovky dobrodružných knih a stal se přední osobností paleoartu.

Josef Čapek

Významný kubistický malíř, grafik, knižní ilustrátor, spisovatel a novinář, scénograf a výtvarný kritik, bratr českého spisovatele Karla Čapka.

Jaroslav Čermák

Český malíř období romantismu, velmi nadaný portrétista a malíř historických obrazů, jako první český výtvarný umělec 19. století získal oficiální uznání v celé Evropě.

David Černý

Český současný sochař a autor mnoha kontroverzních soch a instalací, např. Entropa či narůžovo nabarvený sovětský tank.

Daisy Mrázková

Výtvarnice, ilustrátorka a spisovatelka knih pro děti, v nichž důmyslně propojila jejich textovou a výtvarnou složku. Držitelka ocenění Zlatá stuha za celoživotní literární a výtvarné dílo.

Design pražského metra

Dopravní stavba, která byla koncipována také jako reprezentativní umělecká galerie. Světově proslulá je vizuální koncepce centrální části linky A.

Svaz moderní kultury Devětsil

Významné avantgardní umělecké sdružení literátů, teoretiků, architektů, divadelníků a výtvarníků s vlastním programem. Pořádalo různé kulturní akce především v duchu levicové politiky.

Zobrazeno 1 - 20 záznamů
z celkového počtu 134

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.