Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU

Téma: Dějiny české kinematografie (11 záznamů)

Český dabing

Pro české prostředí typická jazyková úprava filmu, překlad, při kterém jsou původní dialogy v cizojazyčných filmech a televizních pořadech přemluveny do místního jazyka. Druh hlasového herectví.

Dokumentární film

Forma zpracování filmu, která má na rozdíl od hraného filmu za cíl především zachytit, zhodnotit a zprostředkovat skutečnost. Je pro ni zvláště charakteristická autentičnost, proto bývá často mylně spojována s publicistikou a zpravodajstvím.

Český film 30. let 20. století

Ve 30. letech 20. století se k vizuálnímu filmu připojil synchronní zvukový doprovod. V českém prostředí je toto období charakterizované také nástupem filmové avantgardy.

Český film po roce 1989

Česká kinematografie po zhroucení komunistického režimu a rozdělení Československa. Filmová produkce po privatizaci a návratu do soukromého vlastnictví.

Český film v letech 1939–1945

Český film v období druhé světové války, jenž byl ovlivněn politikou a propagandou nacistického Německa. Tuzemské filmové ateliéry sloužily k výrobě německých filmů a kina na území Čech a Moravy se stala odbytištěm německé produkce.

Český film v letech 1946–1956

Filmová tvorba v Československu po druhé světové válce, která byla poznamenána znárodněním, silným vlivem Sovětského svazu a komunistickým totalitním režimem.

Český film v letech 1956–1989

Filmovou tvorbu po roce 1956 již charakterizuje nástup nové vlny a nové tvůrčí generace. Po roce 1968 bylo toto tvůrčí období přerušeno nastolením normalizace a nástupem cenzury trvající až do roku 1989.

Česká filmová hudba

Odvětví scénické hudby vznikající jako neoddělitelná součást filmů a televizních inscenací a dotvářející jejich atmosféru. Světových úspěchů dosáhl hudební doprovod k českým animovaným a krátkým filmům.

Kino v Česku

Sál nebo samostatná budova, vybavená promítací technikou a hledištěm za účelem sledování filmových představení veřejností. Dříve bylo označováno také „biograf“.

Němá éra českého filmu (1898–1930)

Období spjaté s počátky české kinematografie, zahrnující první tři desetiletí původní české filmové tvorby. Film se omezoval na pouhý obrazový záznam bez mluveného slova. Čechy se staly šestou zemí na světě, kde začala vznikat původní němá filmová tvorba.

Nová vlna

Pojem československá nová vlna nebo česká nová vlna označuje generaci filmových režisérů a scénáristů, kteří začali tvořit v 60. letech 20. století. Představuje jeden z vrcholů světové kinematografie a jediný československý filmařský směr, který se natrvalo zapsal do světových dějin umění. Neoficiální, neorganizované hnutí, nazývané také „jaro československého filmu“, skončilo na začátku 70. let s nástupem normalizace. Československá nová vlna je obecně považována za jedno z nejdůležitějších hnutí ve světové kinematografii po italském neorealismu.

Zobrazeno 1 - 11 záznamů
z celkového počtu 11

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.