Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU

Lovci mamutů

Lovecko-sběračská společenství anatomicky moderních lidí (homo sapiens sapiens) z vrcholné fáze mladšího paleolitu, tzv. gravettienu (28 000–18 000 let před naším letopočtem), u kterých se stal výrazným zdrojem obživy lov mamutů.

LTC Praha

Český tenisový a hokejový klub, který sídlil v pražských Holešovicích. Založen byl v roce 1904. S počtem jedenácti mistrovských titulů je dosud třetím nejúspěšnějším českým hokejovým klubem v historii.

Lucemburkové

Původem vládnoucí rod lucembuského hrabství, jehož členové vládli jako čeští králové v letech 1310–1437. Za tuto dobu jejich panování prošel český stát jak obdobím nebývalého rozkvětu za vlády Karla IV., tak i dramatickými událostmi husitské revoluce.

Lucky-7

První soukromá česká vědecká družice. Slouží jako vesmírná zkušebna pro nové typy elektronických komponentů určených pro použití v dalších satelitech.

Pavel Ludikar

 

Zpěvák (bas) světového renomé; jako operní pěvec, interpret písní i klavírista vystupoval v první polovině 20. století prakticky na všech světově významných pódiích.

 

 

 

 

 

Ludmila (česká světice)

První pokřtěná česká kněžna. Babička a vychovatelka svatého Václava. Byla uškrcena vrahy najatými její snachou Drahomírou, zřejmě v roce 921.

Ludvík Jagellonský

Český a uherský král v letech 1516–1526. Byl posledním členem dynastie Jagellonců na českém trůně.

Arnošt Lustig

Prozaik, scenárista a publicista. Hlavním tématem jeho próz je zobrazení holokaustu prostřednictvím životních příběhů zdánlivě nevýznamných, obyčejných hrdinů.

Lužice

Historický region na území dnešního Německa a Polska, jež byl do roku 1635 součástí českých zemí.

Lužní lesy v České republice

Unikátní biotop bohatý na faunu a flóru, pomalu mizející v důsledku regulování vodních toků. V České republice se největší lužní lesy nacházejí v okolí dolního Podyjí a Litovelského Pomoraví.

Lyžování v českých zemích

V České republice velmi oblíbený zimní sport, jehož počátky spadají do období přelomu 19. a 20. století a jsou spojeny s českým pohořím Krkonoše.

Miloš Macourek

Filmový a televizní scenárista, básník a dramatik. Nejvíce se proslavil díky originálním scénářům k filmovým komediím, televizním seriálům i animovaným večerníčkům.

Magion 1

První československá družice vypuštěná do vesmíru a zároveň první z řady pěti malých družic československého, později českého kosmického programu.

Magion 2

Druhá československá družice. Dnes již nefunkční, avšak stále krouží kolem naší planety.  

Magion 3

Československá družice pro výzkum magnetosféry. Vypuštěna byla v roce 1991 a zkoumala hustotu ionosféry, což mělo zajistit přesnější předpovědi magnetických bouří.

Magion 4

První družice samostatné České republiky, vypuštěna byla v roce 1995. Jejím úkolem bylo určit rychlost pohybu magnetopauzy a zkoumat další optické jevy v atmosféře Země.

Magion 5

Pátá a poslední družice z řady Magion. Jejím úkolem bylo měřit magnetické pole Země, elektrické pole kolem sebe, plazmové vlny, sledovat polární záři, intenzitu, teplotu a hustotu nabitých částic a upřesnit délky slunečního cyklu.

Gustav Mahler

Hudební skladatel, považován i za geniálního operního dirigenta. Proslul výraznou érou šéfdirigenta ve Vídeňské dvorní opeře a v Metropolitní opeře v New Yorku. K jeho tvorbě se odvolávají osobnosti jako Arnold Schönberg, Dmitrij Šostakovič i jiní skladatelé 20. století.

Ernst Mach

Rakouský fyzik a filosof původem z Moravy. Působil jako děkan a rektor Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze. Stanovil důležité principy optiky, mechaniky a dynamiky vln.

Karel Hynek Mácha

Český básník a prozaik, představitel českého romantismu a zakladatel moderní české poezie. Do čítanek se zapsal především jako autor lyricko-epické básně Máj (1836).

Zobrazeno 901 - 920 záznamů
z celkového počtu 1879

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.