Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU

Téma: Dlouhé 19. století (1792–1918) (26 záznamů)

Bachův absolutismus

Politická doktrína v rakouském císařství v letech 1851–1859, označovaná podle ministra vnitra Alexandra Bacha. Na téměř devět let znamenala v rakouském císařství konec ústavního režimu a přinesla období nesvobody a stagnace politického života.

Bitva u Hradce Králové

Rozhodující bitva prusko-rakouské války. Šlo o druhou největší bitvu 19. století a o vůbec největší, která se kdy odehrála na území dnešní České republiky.

Bitva u Slavkova

Nejvýznamnější bitva napoleonských válek, která se udála na území dnešní České republiky, a jedna z nejznámějších bitev v dějinách vojenství. Vítězství císaře Napoleona I. dodnes v místě bojiště připomíná řada památek a pamětních míst.

Bitva u Zborova

Nejznámější bitva československých legií v první světové válce. Přestože z vojenského hlediska neměla velký význam, výrazně zvýšila prestiž československého odboje proti Rakousku-Uhersku a stala se symbolem hrdinství československých vojáků za války.

České národní obrození

Proces zformování a emancipace novodobého českého národa, který probíhal od konce 18. do poloviny 19. století.

Česko-německé jazykové spory

Jeden z hlavních konfliktů mezi Čechy a Němci v českých zemích v druhé polovině 19. a první čtvrtině 20. století. Výrazně přispěl k vyhrocení vztahů mezi oběma národy a v konečném důsledku i k rozpadu Rakouska-Uherska.

Česko-rakouské vyrovnání

Ústřední požadavek českých politických elit od poslední třetiny 19. století do první světové války, jímž se pokoušeli vyřešit nerovnoprávné postavení českého národa v rámci Rakouska-Uherska. Fakt, že požadavek nebyl naplněn, významně ovlivnil postoj Čechů k monarchii.

Československé legie

Dobrovolnické jednotky Čechů a Slováků zformované za první světové války ve Francii, Itálii a Rusku a bojující proti centrálním mocnostem. Sehrály významnou úlohu při formování československého státu a v ruské občanské válce.

Evangelikální hnutí v českých zemích

Hnutí navazující v českých zemích na působení především americké misie v 19. století. Většina evangelikálních církví je v ČR sdružena v České evangelikální alianci.

 

Ferdinand V. Dobrotivý

Český král, uherský král a rakouský císař v letech 1835–1848. Poslední korunovaný český král. I přes svá fyzická a duševní omezení, která mu nikdy nedovolila plně vládnout, si dokázal získat přízeň obyvatel monarchie svou charitativní činností.

František I.

Český a uherský král v letech 1792–1835, římský císař v letech 1792–1806 (jako František II.), rakouský císař v letech 1804–1835. Silně konzervativní panovník, jehož vláda byla pro české země obdobím stagnace a policejního útlaku.

František Josef I.

Český král, uherský král a rakouský císař v letech 1848–1916, jeden z nejznámějších českých panovníků. Dodnes je pro mnoho Čechů symbolem habsburské monarchie a převratného období 2. poloviny 19. a počátku 20. století.

František Ladislav Rieger

Jeden z nejvýznamnějších českých politiků druhé poloviny 19. století, národohospodář a publicista. Je považován za politického pokračovatele Františka Palackého, jeho snaha o zlepšení postavení českého národa v habsburském soustátí však z velké části skončila neúspěchem.

František Palacký

Obrozenecký politik a historik. Jako autor první syntézy českých dějin a vůdčí osobnost českého národního hnutí v 19. století byl již za života i v následující tradici označován jako „otec národa“.

Hilsneriáda

Proces s židovským mladíkem Leopoldem Hilsnerem, nespravedlivě obviněným z vraždy mladé křesťanky. Šlo o největší projev antisemitismu v českých zemích v 19. století a v jistém smyslu též o českou obdobu známé Dreyfusovy aféry.

Josef Václav Radecký z Radče

Český šlechtic sloužící jako generál v armádě Rakouského císařství. Je považován za jednoho z největších vojevůdců a vojenských reformátorů v Evropě 19. století.

Karel I.

Poslední český král, uherský král a rakouský císař. Vládl v letech 1916–1918 a v pohnutém období první světové války se marně pokoušel zachránit rozpadající se říši.

Tomáš Garrigue Masaryk

Sociolog, filozof a první prezident samostatné Československé republiky po roce 1918. Jako politická ikona a symbol morální integrity dodnes ovlivňuje normy demokratické diskuse a politické rétoriky, je středobodem české historické paměti 20. století.

Napoleonské války a české země

Evropský konflikt, který v letech 1803–1815 významně zasáhl i české země. Kromě válečného strádání přinesl českým zemím také řadu politických a hospodářských změn a otevřel je novým myšlenkám, které výrazně ovlivnily rozvoj českého národního obrození.

Národní strana (staročeši)

Nejvýznamnější česká politická strana druhé poloviny 19. století. Přibližně 30 let byla hlavní politickou reprezentantkou českého národa v Rakousku a Rakousku-Uhersku.

Zobrazeno 1 - 20 záznamů
z celkového počtu 26

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.