Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU

Tatra 57

Automobil vyráběný s minimálními náklady v době velké hospodářské krize. 

Tatra 57 B

Dvoudvěrový automobil vyráběný firmou Tatra mezi lety 1938–1948 v Kopřivnici. Byl posledním typem vyráběným za nízkou cenu, která měla podpořit jeho prodej v dobách hospodářské krize. 

 

Tatra 600 Tatraplan

Osobní automobil z dob socialistického Československa, jež byl primárně využíván jako oficiální vozidlo státních a stranických úředníků. Jeden prototyp tohoto vozidla dostal i Josif Vissarionovič Stalin. 

Tatra 603

Luxusní automobil, který se vyráběl v době socialismu i přes omezení produkce tohoto typu. Stal se reprezentativním vozidlem československých ministerstev a úřadů.

Tatra 700

Poslední reprezentativní vozidlo z továrny Tatra.

Tatra 80

Luxusní československý automobil vyráběný kopřivnickou továrnou Tatra mezi lety 1931–1938, pro svou enormně vysokou cenu a úzkou klientelu nazýván „ministerský vůz“. Jeden exemplář vlastnil i první československý prezident T. G. Masaryk.

Tatra 87

Uživateli oblíbený vůz vyráběný mezi lety 1936 a 1950, v němž Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund podnikli svou slavnou cestu po Africe,v Americe se stalo sběratelským klenotem,

Tatra kolem světa

Tatra kolem světa je název expedice, která probíhala od 18. 3. 1987 do 4. 5. 1990. Posádka za tu dobu projela 67 zemí světa na všech osídlených kontinentech a najela přibližně 195 000 kilometrů. Účelem výpravy byla propagace značky Tatra a dalších československých výrobků.

Tatra T3

Nejznámější československá tramvaj a zároveň nejrozšířenější tramvajový vůz na světě.

Tatranka

Tradiční české oplatky vyráběné v Opavě od roku 1945.

Karel Teige

Teoretik a programový estetik, vůdčí osobnost české levicové avantgardy, sociolog architektury, výtvarný a literární kritik, publicista a překladatel. Stál u vzniku a formování poetismu a přijetí surrealismu.

Telč

Historické město s 5300 obyvateli na pomezí Moravy a Čech. Leží v Kraji Vysočina. V minulosti sídlo bohatého rodu pánů z Hradce, za jejich vlády získalo město a zámek renesanční tvář. Jedinečný historický ráz si zachovalo dodnes, díky čemuž se dostalo i na seznam UNESCO.

Tělocvičné organizace

Spolky, které v českých zemích organizovaly od poloviny 19. století pohybové aktivity na základě gymnastických cvičení.

Tenis

Míčová hra pro dva nebo čtyři hráče, označovaná také jako „bílý sport“. Pochází z Anglie a je jedním z nejrozšířenějších a nejsledovanějších sportů vůbec.

Klášter Teplá

Premonstrátský klášter v Karlovarském kraji, po staletí důležité centrum náboženství a vzdělanosti v regionu. Klášterní kostel patří k předním středoevropským sakrálním stavbám na pomezí románského slohu a gotiky.

Teplice

Okresní město s necelými 50 tisíci obyvateli v severních Čechách a zároveň proslulé lázně, kterým se v minulosti přezdívalo „malá Paříž“. I přes škody způsobené upřednostňováním těžby uhlí a průmyslu v dobách komunismu jsou dodnes atraktivním cílem lázeňských hostů i milovníků památek.

Terezín

Židovské ghetto fungující jako koncentrační tábor, umístěné za doby protektorátu Čechy a Morava ve stejnojmenném městě. Nacisté zde shromažďovali židovské obyvatelstvo před jeho deportací do vyhlazovacích táborů.

Terezínští skladatelé

Skladatelé židovského původu, kteří žili a tvořili v ghettu Terezín za války mezi lety 1942–1945. Bylo jich na třicet, nejznámějšími jsou Pavel Haas, Viktor Ullmann, Hans Krása a Gideon Klein.

Tesla (podnik)

Někdejší elektrotechnický gigant Československa. V současnosti se pod touto značkou stále prodávají televizory či baterie.

Textilní fakulta v Liberci

Jediná fakulta svého druhu v Evropě. Vyrábí nanomateriál, který je mimo jiné vysoce účinný jako ochrana proti virům.

Zobrazeno 1601 - 1620 záznamů
z celkového počtu 1879

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.