Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU

Téma: Náboženství (57 záznamů)

Josef Plojhar

Československý katolický kněz a politik, poslanec československého parlamentu a ministr zdravotnictví v letech 1948–1968, místopředseda a později předseda Československé strany lidové, představitel spolupráce této strany s diktaturou KSČ.

 

 

Novopohanství v České republice

Vyznání, jehož tradice vychází z předkřesťanských náboženství. K jeho rozmachu došlo po roce 1989. Zdroji novopohanských kultů je religiozita tří etnik postupně žijících na českém území: Keltů, Germánů a Slovanů.

Pravoslavná církev v českých zemích

Autokefální ortodoxní církev s působností v České a Slovenské republice. V současné době slouží především imigrantům z východoslovanských oblastí.

Premonstráti v českých zemích

Řeholní řád působící v českých zemích od 12. století. Jeho nejvýznamnějším domem je zde klášter v Praze-Strahově, který uchovává ostatky zakladatele řádu svatého Norberta z Xanten.

Prokop (český světec)

Kněz, poustevník, spoluzakladatel a první opat Sázavského kláštera. Patří mezi české zemské patrony.

Česká reformace

Označení pro specificky českou formu snah o reformu katolické církve v 15.-17. století, navazující na myšlenky Jana Husa. Česká reformace měla svůj vlastní vývoj značně odlišný od švýcarského a německého reformačního proudu a částečně je časově předcházela.

Hrad Strakonice

Dobře zachovalý hrad ve stejnojmenném městě na soutoku řek Otavy a Volyňky. Představuje v České republice jedinečné spojení šlechtického hradu a církevní komendy, opevněného sídla rytířského řádu, které mělo zčásti charakter kláštera.

Svatá Hora u Příbrami

Rozsáhlý raně barokní komplex nad městem Příbram ve Středočeském kraji. Představuje jedno z nejvýznamnějších poutních míst v Čechách.

Svatý Václav

Český kníže v letech 921–935, nejvýznamnější český světec a jeden ze symbolů české státnosti. Jeho kult sehrál zásadní úlohu při formování české národní identity.

Vojtěch (český světec)

Druhý pražský biskup, člen velmožského rodu Slavníkovců, vzdělanec, misionář, mučedník a jeden z nejvýznamnějších patronů českých zemí. Bývá zobrazován s atributy biskupské hodnosti a často také s knihou v ruce.

Náboženská společnost Svědkové Jehovovi v českých zemích

Církev s návazností na americkou misii. V českých zemích působí od počátku 20. století. V současnosti požívá plných práv registrované církve a je napojena na světové centrum společenství Svědků Jehovových.

Tomáš Špidlík

Kardinál, profesor Papežské gregoriánské univerzity v Římě. Byl jedním z nejvýznamnějších českých teologů působících ve Vatikánu a světově respektovaným znalcem východní spirituality.

 

Bazilika sv. Prokopa a židovská čtvrť v Třebíči

Soubor památek světového kulturního dědictví UNESCO ve městě Třebíč, který zahrnuje architektonicky jedinečnou pozdně románskou baziliku sv. Prokopa a vzácně dochovaný soubor staveb zdejší židovské čtvrti.

Václav, Havel a Tábor (báseň)

Veršovaná obrana českého katolictví, které dal její první vydavatel František Palacký název Václav, Havel a Tábor čili Rozmlouvání o Čechách roku 1424. Vznikla pravděpodobně kolem roku 1424.

Jindřich Zdík

Biskup olomoucký v letech 1126–1150. Významný církevní hodnostář a diplomat evropského věhlasu. Svými aktivitami přispěl k rozvoji církve a kulturního života v českých zemích a k posílení moci českého knížete.

 

Zdislava z Lemberka (česká světice)

Šlechtična, která se zasloužila o rozšiřování dominikánského řádu v českých zemích. Byla prohlášena českou světicí a patronkou rodin, kongregace sester dominikánek, liberecké diecéze a Libereckého kraje.

Židovský hřbitov v Třebíči

Mimořádně dobře zachovalý hřbitov, druhý největší na území České republiky. Památka UNESCO. Unikátem hřbitova je spojení barokního výtvarného výrazu spolu se židovskou pohřební tradicí.

Zobrazeno 41 - 57 záznamů
z celkového počtu 57

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.