Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU

Téma: Náboženství (57 záznamů)

Český judaismus

Pojmenování Judaismus vzniklo nejspíše v průběhu 19. století.  Přítomnost této víry na českém území souvisí s příchodem Židů do Čech, Moravy a Slezska v období Velkomoravské říše (830–906).

Jiří Josef Kamel

 

Český jezuita, misionář, cestovatel a především lékárník, léčitel a botanik. Muž, který propůjčil své jméno kaméliím.  

Katedrála sv. Víta

Největší a nejvýznamnější chrám v České republice, dominanta Pražského hradu a jeden ze symbolů české státnosti, v němž byli tradičně korunováni a pohřbíváni čeští králové.

Římskokatolická církev v českých zemích

Početně největší náboženská organizace v České republice. V roce 2011 se k ní hlásilo 10 % obyvatelstva.

Ladislav Klíma

Svérázný filozof a spisovatel, který představuje jednoho z mála českých „prokletých básníků“. Je autorem několika na svou dobu radikálních próz a dramat.

Kodex Vyšehradský

Velkolepý, skvostně iluminovaný rukopis z románského období, jeden z nejvýznamnějších a nejcennějších středověkých českých manuskriptů. Byl zhotoven, případně dokončen, u příležitosti korunovace Vratislava II. prvním českým králem.

Kostel sv. Jakuba v Brně

Středověký kostel v historickém centru Brna. Po staletí byl střediskem náboženského života města a dodnes patří k nejvýznamnějším pozdně gotickým stavbám na Moravě. 

Kostnice Sedlec u Kutné Hory

Unikátní hřbitovní kaple s interiérem vyzdobeným lidskými kostmi. Umělecky výjimečný typ tzv. ossuaria, sakrální stavby pro ukládání kostěných pozůstatků. Jeden z ojedinělých architektonických projektů barokní gotiky stavitele Santiniho.

Kristiánova legenda

Latinský spis o počátcích křesťanství a o prvních českých světcích. Dnes patří k nejdůležitějším zdrojům poznání raného českého státu.

Řád křižovníků s červenou hvězdou

Římskokatolický církevní řád, jediný rytířský církevní řád založený Čechách a také jediný mužský církevní řád založený ženou. Jeho hlavním posláním je duchovní činnost na farách a působení ve špitálech.

Pavel Kyrmezer

Spisovatel, dramatik a kněz slovenského původu. Jeho hry představují jeden z nejvyspělejších projevů českého dramatu 16. století.

Legenda o svaté Kateřině

Významné dílo české středověké hagiografické literatury. Text je psán v češtině a výrazně se liší od ostatních děl podobného rázu této doby, jelikož byl určen především pro dvorské publikum.  

Legenda o svatém Prokopu

České přebásnění latinské prozaické legendy Vita sancti Procopii maior (Větší život sv. Prokopa). Legenda obsahuje důležité historické vzpomínky na církevněslovanskou vzdělanost, které jsou zde spojeny s motivem obrany české tradice před německým vlivem.

Ludmila (česká světice)

První pokřtěná česká kněžna. Babička a vychovatelka svatého Václava. Byla uškrcena vrahy najatými její snachou Drahomírou, zřejmě v roce 921.

Milan Machovec

Český filozof, humanistický a reformní marxista. V 60. letech patřil k mezinárodně respektovaným teoretikům filozofického dialogu marxistů a křesťanů. Svým osobitě pojatým marxistickým humanismem položil základy porozumění mezi oběma tábory.

Moravští bratři a obnovená Jednota bratrská

Společenství založené emigranty z českých zemí v saském městě Herrnhut v 18. století v přímé návaznosti na českou Jednotu bratrskou. Svým působením významně ovlivnilo světovou evangelikální reformaci.

Alois Musil

Český katolický kněz, teolog, biblista, orientalista, cestovatel, etnograf, geograf a spisovatel, nejvýznačnější evropský orientalista a arabista své doby.

Jan Nepomuk Neumann (český světec)

Kněz působící v USA, člen redemptoristického řádu a pozdější filadelfský biskup. V roce 1977 byl v Římě svatořečen papežem Pavlem VI.

Olomoucký hrad

Areál zaniklého hradu na Václavském návrší v Olomouci, který tvoří historické centrum olomouckého arcibiskupství. Nachází se zde katedrála sv. Václava a množství cenných architektonických a uměleckých památek.

Perun

Slovanský pohanský bůh, hromovládce. Zřejmě zaujímal pozici nejvyššího božstva slovanského panteonu.

Zobrazeno 21 - 40 záznamů
z celkového počtu 57

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.