Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU

Aero L-60 Brigadýr

Nejrozšířenější zemědělské letadlo v Československu v 50. letech 20. století. Bylo vyváženo téměř do všech kontinentů světa a sloužilo též v armádě či jako sanitární letadlo.

Aero Minor

Malý československý poválečný osobní automobil, který byl hvězdou evropských závodů.

Aero Vodochody

Největší letecký výrobce v České republice. V současnosti se podílí na konstrukci součástí pro letadla Airbus a Boeing.

Aircraft Industries (LET Kunovice)

Český výrobce letadel sídlící v Kunovicích ve Zlínském kraji. Nejúspěšnějším modelem společnosti je L-410 Turbolet, jehož bylo vyrobeno více než 1 200 kusů, nejvíce v historii československého a českého leteckého průmyslu.

Akce K a Akce Ř

Série násilných akcí vedených komunistickým režimem v roce 1950 proti mužským i ženským řeholním řádům v Československu, které vyústily v jejich faktickou likvidaci.

Aktuální členění větné

Syntaktický prostředek typický pro češtinu, který určuje slovosled české věty a zdůrazňuje dominantní část sdělení. Čeština oproti mnoha jiným jazykům nemá slovosled pevně daný, přesto ho určují jemné stylistické rozdíly a není nahodilý.

Albatros (nakladatelství)

Největší a nejstarší české nakladatelství, které vydává knihy pro děti a mládež. Dnes je součástí mediální společnosti Albatros Media, a. s.

Albrecht II. Habsburský

Český, uherský a římský král v letech 1438–1439, rakouský vévoda v letech 1404–1439. Po Rudolfu I. Habsburském byl druhým představitelem rodu Habsburků na českém trůně.

Albrecht z Valdštejna

Český šlechtic, politik a generalissimus císařských vojsk, který dosáhl za třicetileté války mimořádných vojenských i politických úspěchů a stal se jednou z nejvlivnějších osobností tehdejší Evropy.

Madeleine Albrightová

Madeleine Albrightová (Madeleine Albright), bývalá ministryně zahraničních věcí USA česko-židovského původu; významně se zasloužila o rozšíření NATO o země bývalého východního bloku.

Mikoláš Aleš

Kreslíř, malíř, ilustrátor, jeden z nejvýznamnějších umělců generace Národního divadla a morální vzor generace nadcházející. Ve své práci vycházel z romantismu a jeho malby jsou ve velké míře inspirovány dějinami slovanských národů.

Aleš Valenta

Český akrobatický lyžař, olympijský vítěz v akrobatických skocích na lyžích z roku 2002, jako první na světě skočil trojné salto s pěti vruty.

Alexandr Paul

Reportážní a reklamní fotograf, spoluzakladatel fotografické agentury Press Photo Service a později významný dokumentátor kulturních a uměleckých pokladů Čech.

Alt*Pride

Antikapitalistický a antikomerční festival LGBTQIA+ kultury, nabízející alternativu ke známé události Prague Pride. Poprvé byl uspořádán v roce 2016.

Karel Ančerl

Šéfdirigent České filharmonie, jehož éra přinesla do té doby největší mezinárodní rozlet v její historii. Zásluhou Karla Ančerla se Česká filharmonie zařadila do úzké špičky nejlepších světových orchestrů.

Anežka Česká (česká světice)

Členka vládnoucího rodu Přemyslovců, řeholnice, zakladatelka kláštera Na Františku v Praze a řádu křižovníků s červenou hvězdou. Je patronkou českých zemí.

Anežský klášter

Areál bývalého středověkého kláštera v Praze, zvaného také Na Františku, ve kterém se nachází jedny z nejstarších gotických staveb na našem území. Patřil k nejvýznamnějším českým klášterům v období přemyslovských králů.

Český animovaný film

Filmová tvorba vznikající různými technikami, nejčastěji rozpohybováním kreslených obrázků, loutkových postaviček či počítačových modelů. Česká škola animovaného filmu patří k nejvýznamnějším tuzemským přínosům světové kinematografii.

Anna Lucemburská

Dcera Karla IV., anglická královna v letech 1382–1394. Byla jedinou anglickou panovnicí českého původu. Pro svoji dobrotu a milosrdnost je v anglické lidové tradici známa jako „dobrá královna Anna“.

Antonín Kratochvíl

Český fotožurnalista žijící trvale v USA. Za své dokumentární fotografie byl mnohokrát mezinárodně oceněn.

Zobrazeno 21 - 40 záznamů
z celkového počtu 1879

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.